หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ คณะ/สาขา

สถาบันสอนภาษาสังกัดมหาวิทยาลัย คนนอกเรียนได้ ค่าเรียนไม่แพง

วันที่เวลาโพส 24 มิถุนายน 62 22:58 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

สถาบันสอนภาษาสังกัดมหาวิทยาลัย คนนอกเข้าเรียนได้ ค่าเรียนไม่แพง

ทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม ถือว่าเป็นทักษะสิ่งสำคัญที่น้องๆ นักศึกษา รวมไปถึงทุกคนที่อยู่ในวัยทำงานจำเป็นต้องมีไว้เพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มความได้เปรียบ และสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่การเรียนภาษาในสถาบันชั้นนำอาจมีอุปสรรคในเรื่อง "ค่าใช้จ่าย" ที่ค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนอาจจะกังวลและไม่ได้เข้าเรียนอย่างที่หวัง
 
ดังนั้น บทความนี้ Admission Premium จึงได้รวบรวมรายชื่อ สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าเรียนได้ ในราคาที่เป็นมิตร รวมทั้งรายละเอียดวิชาหรือคอร์สเรียนที่เปิดสอน มาให้ทุกคนที่สนใจได้ไปเรียนต่อกัน ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย


ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น TOIEC, ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, ไวยากรณ์อังกฤษ, ภาษาเมียนมา, ภาษาจีนกลาง, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเมียนมา, ภาษาเกาหลี เป็นต้น จำนวนช่วงโมงเรียนต่อหลักสูตรคือ 30-45 ชั่วโมง ค่าเรียนเริ่มต้น 4,400 ถึง 6,500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : chula.azurewebsites.net 

ศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต 
เปิดสอนในหลากหลายวิชา อาทิเช่น TOEIC, IELTS, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนกลาง, การสนทนาภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน, การเขียนอีเมล, ฟัง-พูดธุรกิจ จำนวนชั่วโมงเรียนต่อหลักสูตร 30-50 ชั่วโมง ค่าเรียนเริ่มต้น 3,800 ถึง 4,600 บาท 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : arts.tu.ac.th/training

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น TOEIC, TOEFL, ภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษธุรกิจ,  ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนกลาง, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เป็นต้น จำนวนชั่วโมงเรียนต่อหลักสูตรคือ ภาษาอังกฤษ 48 ชั่วโมง และภาษาอื่นๆ 36 ชั่วโมง ค่าเรียนเริ่มต้น 2,500 ถึง 5,300 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ril.ru.ac.th/course.php 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น  การเตรียมสอบ+ตะลุยข้อสอบ TOEIC เพื่อเข้าทำงาน, การเตรียมสอบ TOEFL, การเตรียมสอบ IELTS, ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเบื้องต้น, ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น จำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตรคือ 20-60 ขั่วโมง ค่าเรียนเริ่มต้น 1,600 ถึง 5,800 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : li.cmu.ac.th/ หรือ facebook.com/language.institute.cmu

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาหรับ, ภาษาจีนกลาง, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาเลียน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษารัสเซีย, ภาษากัมพูชา, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาพม่า, ภาษาโปรตุเกส จำนวนชั่วโมงเรียนต่อหลักสูตรคือ 36 ชั่วโมง ค่าเรียนเริ่มต้น 4,500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : lang.human.ku.ac.th/ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น ภาษาอังกฤษ TOEIC, ภาษามาเลเซีย, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาเมียนมาร์, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอาหรับ, ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น จำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร คือ 20-30 ชั่วโมง ค่าเรียนเริ่มต้น 1,500 ถึง 2,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : lc.pn.psu.ac.th/register.php 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรที่เปิดสอน  ภาษาอังกฤษ TOEIC จำนวนชั่วโมงเรียนต่อหลักสูตร คือ 30 ชั่วโมง ค่าเรียนเริ่มต้น 3,500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : arts.su.ac.th/index.php 


แนะนำเลยว่าคุ้มมากโดยเฉพาะหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งส่วนมากจะสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี หากน้องๆ หรือเพื่อนๆ คนไหนสนใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เรานำเสนอไป ก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของสถาบันนั้นๆ ได้เลย

*อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 มิถุนายน 2562

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด