Master Degree

4 คำถามที่ควรตอบก่อนเรียนปริญญาโท

       “เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” ในปัจจุบันเรื่องของการเรียนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกหางานในอนาคต แค่ปริญญาตรีแค่นั้นคงไม่พออีกต่อไป และการเลือกเรียนต่อในปริญญาโทก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ถ้าน้องๆ เป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาการเรียนต่อปริญญาโท MBA อยู่ แต่ยังลังเล และไม่รู้จะเรียนที่ไหนดี? ถ้าน้องๆ ตอบคำถาม 4 ข้อนี้จะช่วยทำให้การตัดสินใจเลือกเรียน MBA ของน้องๆ ได้ง่ายขึ้น

UploadImage

1.เรียนไปทำไม?

       คำถามแรกที่น้องๆ ต้องตอบด้วยตนเองให้ได้ก่อน คือเรียนไปทำไม? ถ้าน้องๆ ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนต่อ MBA ไปทำไม ก็พับโครงการไปได้เลย อย่ามัวมาคิดให้เสียเวลา เอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่า เพราะการเรียนต่อ MBA อาจจะไม่ใช่คำตอบที่น้องๆ ต้องการ ลองถามตัวเองว่า เราอยากจะเป็นอะไรในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า แล้ว MBA ช่วยให้เราเป็นอย่างที่หวังได้ไหม คิดให้ดีก่อนตัดสินใจเรียน

2.M.M VS MBA เรียนอะไรดี?

       หลายคนคิดว่าเมื่อต้องการจะเรียนโทด้านธุรกิจต้องเรียน MBA แต่อันที่จริง MBA ไม่ใช่หลักสูตรเดียวสำหรับผู้ที่อยากเรียนด้านนี้

       M.M. หรือ Master of Management เป็นอีกหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารแบบเฉพาะด้าน (Specialized) พูดง่ายๆ คือ M.M. เป็นการเรียนแบบรู้ลึก ส่วน MBA เป็นการเรียนแบบรู้กว้าง

       ถ้าน้องๆ ชอบการเรียนแบบมองภาพกว้างก็ควรจะเลือก MBA แต่ถ้าชอบรู้เฉพาะด้านแบบเชิงลึก M.M. คือหลักสูตรที่เหมาะสมกับเรามากกว่า แต่ทั้งนี้การเรียนหลักสูตรใดระหว่าง M.M หรือ MBA ก็ยังขึ้นกับโจทย์ของแต่ละคนด้วยว่าต้องการจะประกอบอาชีพใดในอนาคต

3.ไทยกับอินเตอร์ เลือกอะไรดี?

       ความจริงแล้วความต่างกันของ 2 หลักสูตรไม่ได้อยู่แค่เรื่องของภาษาหรือค่าใช้จ่าย แต่สิ่งสำคัญ คือ บริบทของการเรียน โดยทั่วไปหลักสูตรอินเตอร์จะสอนในบริบทที่เป็น International ขณะที่หลักสูตรไทยจะเป็นบริบทของประเทศไทย (Local) ทำให้กรณีศึกษาที่ใช้ในการเรียน เนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของการนำความรู้ไปใช้จึงแตกต่างกัน

       ก่อนตัดสินใจควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่หลักสูตรถึงความแตกต่างของหลักสูตรไทยและอินเตอร์ ว่ามีอะไรบ้าง และเป็นเช่นไรบ้าง โดยอาจจะสอบถามตอนที่เข้าร่วมงาน Open House ของแต่ละสถาบัน หรือเมื่อมีโอกาสอำนวย เพื่อที่จะเลือกหลักสูตรที่ต้องการได้ดีขึ้น และตอบโจทย์กับการเรียนปริญญาโทของตัวเราเองมากที่สุด

4.จะเน้นทฤษฎีหรือปฏิบัติ?

       ไหนๆก็ลงทุนเรียนทั้งที คงไม่มีใครอยากเสียเวลาเรียนแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ใช่ไหม? เพราะรูปแบบการเรียนต่อด้านธุรกิจมีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ด้วยวิธีการที่ต่างกันก็มีผลต่อการเรียนรู้ เรียนทฤษฎีจะได้แนวคิดและหลักการ อาจจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปอย่างปริญญาเอก แต่ถ้าต้องการเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ก็ควรจะเรียนเน้นปฎิบัติควบคู่ไปด้วย เพราะจะยิ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงแก่นของทฤษฎีได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งมันดีกว่าการเรียนเพียงทฤษฎีที่อาจจะเอาไปต่อยอดหรือใช้ทำอะไรไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับเราว่าอยากเรียนปริญญาโทไปเพื่ออะไร?

       สิ่งที่ “ใช่” ต้องตรงกับใจที่เรา “ชอบ” น้องๆ คนไหนที่อยากมีอนาคตการทำงานที่ก้าวหน้าและมั่นคง ก็ควรเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท มันมีประโยชน์แน่นอน เพราะการทำงานสมัยนี้วุฒิการศึกษาเป็นสิ่งแรกที่บริษัททั่วโลกขอดูความรู้ความสามารถของเรา แต่เหนือสิ่งอื่นใดก่อนการตัดสินใจเรียน น้องๆ ก็ควรที่จะตอบคำถาม ทั้ง 4 ข้อนี้ให้ได้ทั้งหมดเสียก่อน เพื่อที่จะนำไปประกอบกับการตัดสินใจและการเลือกที่เรียน "คนที่หยุดเรียนรู้ก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว"

       

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในบรรดาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ฟิสิกส์ถือเป็นวิชาที่ยากและโหดที่สุดสำหรับคนทั่วไป ...