Master Degree

MBA Online เทรนด์ใหม่ของการศึกษายุคไอที

       จากความเชื่อที่ว่าการเรียน MBA จะช่วยอัพเงินเดือนให้สูงขึ้นได้ ยิ่งทำให้กระแสการเรียน MBA เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ยิ่งในยุคปัจจุบันโลกกำลังเต็มไปด้วยการแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจการค้ามากขึ้น ทำให้แต่ล่ะประเทศต่างพากันให้ความสนใจกับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันกับภาคธุรกิจในโลกยุคใหม่

       ซึ่งการเรียน MBA ไม่เพียงแต่จะอัพเงินเดือนให้สูงขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับตัวเองในด้านความรู้ และประสบการณ์ โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้ยุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแชร์และแลกเปลี่ยนได้ทั่วทุกมุมโลก MBA Online จึงกลายเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ Business School ทั้งในและต่างประเทศเปิดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเรียน MBA

       นับวันกระแสการเรียนหลักสูตร MBA Online กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานและต้องการวุฒิMBA โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องงาน หากเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังพิจารณาการเรียนออนไลน์ อะไรบ้างที่เราควรคิดก่อนตัดสินใจว่า หลักสูตรนี้เหมาะสมกับเราหรือไม่? วันนี้เรามีคำถามพร้อมคำตอบ ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันด้านธุรกิจในยุคใหม่  

UploadImage
 
MBA Online คืออะไร?

       MBA Online คือ การเรียนทางไกลโดยการอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรคล้ายคลึงกับการเรียนแบบปกติ และมีระดับความยากไม่ต่างกัน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบัน) โดยผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนตามความสะดวกของตัวเองได้โครงสร้างหลักสูตรออนไลน์นั้น โดยทั่วไปประกอบไปด้วย การบรรยาย (lecture) การอ่านเรียนรู้ด้วยตัวเองการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการอภิปรายออนไลน์ บางหลักสูตรยังมีการใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น การบรรยายผ่านวีดิโอ  พอดแค็สติ้ง  การประชุมทางวิดีทัศน์ 

       นักศึกษา MBA Online ในบางหลักสูตรอาจต้องมีการไปเข้าชั้นเรียนตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนดหรือร่วมทำ workshop  และมีการจัดสอบวัดความรู้เช่นเดียวกับการเรียนระบบปกติโดยชั่วโมงเรียนก็ไม่ได้น้อยกว่าการเรียนMBAแบบปกติ

ทำไมหลายคนถึงเลือกเรียน Online MBA?

       นักศึกษา MBA Online มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งนักศึกษาที่เลือกเรียนทางไกลส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยทำงานระดับอาวุโส เนื่องจากภาระที่ต้องรับผิดชอบงานและครอบครัวในเวลาเดียวกัน จึงต้องแสวงหาหลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่นสำหรับตัวเอง นักศึกษาบางคนต้องการเปลี่ยนงาน แต่ยังคงต้องการทำงานเดิมไปจนกว่าจะได้ใบปริญญาหรือบางคนอาจพอใจกับงานที่ทำอยู่ แต่อยากที่จะเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
 
MBA Online ใช้ระยะเวลาเรียนนานแค่ไหน?

       ระยะเวลาเรียนจนจบการศึกษานั้นแตกต่างไปตามแต่ละสถาบันและสาขาเฉพาะด้าน หลักสูตร intensive MBA บางหลักสูตรสามารถเรียนจบได้ภายใน 9 เดือน ในขณะเดียวกันหลักสูตรอื่นๆ อาจใช้ระยะเวลาเรียนถึง 4 ปี  การเรียนเพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้านอาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า บางสถาบันอาจอนุญาตให้นักศึกษายืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียนได้อันเนื่องมาจากจำเป็นด้านการทำงาน ในขณะที่บางสถาบันอาจเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด (deadline)

การเรียน MBA Online เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่?

       ผู้ที่ศึกษาจบ MBA Online มีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น เลื่อนตำแหน่ง หรือประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ  หลายคนเชื่อว่าเวลาที่ได้ใช้ไประหว่างเรียนนั้นดีกว่าเอาไปใช้ในทางอื่นสำหรับผู้ที่คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า มักจะเลือกสถาบันที่ได้รับรองคุณภาพทางการศึกษาและชื่อเสียงที่ดี รวมไปถึงสามารถเลือกสาขาเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับประเภทงานที่ทำอยู่

       อย่างไรก็ตามการเรียน MBA Online ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป เราควรตัดสินใจและใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน แต่สำหรับคนที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง MBA Online เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกธุรกิจยุคใหม่ในปัจจุบันด้วย
               
       การทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน จะอยู่รอดได้ก็ต้องพึ่งทักษะความรู้และประสบการณ์ด้วยกันทั้งนั้น และการเรียนหลักสูตร MBA Online ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตนเอง จริงอยู่ว่าการเรียนในระดับปริญญาโท นั้นเป็นเรื่องที่หนักและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก เราต้องทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่ากับความรู้ที่ได้มา  “การเรียนแม้จะเหนื่อยยาก แต่สุดท้ายที่รอคอย คือ อนาคตที่สวยงาม”
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาเครื่องกล-การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นับได้ว่าเป็นคณะแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในสังคมปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและยิ่งทวีความรุนแรงและท้าทายมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...