Master Degree

MBA Online เทรนด์ใหม่ของการศึกษายุคไอที

       จากความเชื่อที่ว่าการเรียน MBA จะช่วยอัพเงินเดือนให้สูงขึ้นได้ ยิ่งทำให้กระแสการเรียน MBA เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ยิ่งในยุคปัจจุบันโลกกำลังเต็มไปด้วยการแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจการค้ามากขึ้น ทำให้แต่ล่ะประเทศต่างพากันให้ความสนใจกับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันกับภาคธุรกิจในโลกยุคใหม่

       ซึ่งการเรียน MBA ไม่เพียงแต่จะอัพเงินเดือนให้สูงขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับตัวเองในด้านความรู้ และประสบการณ์ โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้ยุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแชร์และแลกเปลี่ยนได้ทั่วทุกมุมโลก MBA Online จึงกลายเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ Business School ทั้งในและต่างประเทศเปิดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเรียน MBA

       นับวันกระแสการเรียนหลักสูตร MBA Online กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานและต้องการวุฒิMBA โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องงาน หากเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังพิจารณาการเรียนออนไลน์ อะไรบ้างที่เราควรคิดก่อนตัดสินใจว่า หลักสูตรนี้เหมาะสมกับเราหรือไม่? วันนี้เรามีคำถามพร้อมคำตอบ ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันด้านธุรกิจในยุคใหม่  

UploadImage
 
MBA Online คืออะไร?

       MBA Online คือ การเรียนทางไกลโดยการอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรคล้ายคลึงกับการเรียนแบบปกติ และมีระดับความยากไม่ต่างกัน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบัน) โดยผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนตามความสะดวกของตัวเองได้โครงสร้างหลักสูตรออนไลน์นั้น โดยทั่วไปประกอบไปด้วย การบรรยาย (lecture) การอ่านเรียนรู้ด้วยตัวเองการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการอภิปรายออนไลน์ บางหลักสูตรยังมีการใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น การบรรยายผ่านวีดิโอ  พอดแค็สติ้ง  การประชุมทางวิดีทัศน์ 

       นักศึกษา MBA Online ในบางหลักสูตรอาจต้องมีการไปเข้าชั้นเรียนตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนดหรือร่วมทำ workshop  และมีการจัดสอบวัดความรู้เช่นเดียวกับการเรียนระบบปกติโดยชั่วโมงเรียนก็ไม่ได้น้อยกว่าการเรียนMBAแบบปกติ

ทำไมหลายคนถึงเลือกเรียน Online MBA?

       นักศึกษา MBA Online มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งนักศึกษาที่เลือกเรียนทางไกลส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยทำงานระดับอาวุโส เนื่องจากภาระที่ต้องรับผิดชอบงานและครอบครัวในเวลาเดียวกัน จึงต้องแสวงหาหลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่นสำหรับตัวเอง นักศึกษาบางคนต้องการเปลี่ยนงาน แต่ยังคงต้องการทำงานเดิมไปจนกว่าจะได้ใบปริญญาหรือบางคนอาจพอใจกับงานที่ทำอยู่ แต่อยากที่จะเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
 
MBA Online ใช้ระยะเวลาเรียนนานแค่ไหน?

       ระยะเวลาเรียนจนจบการศึกษานั้นแตกต่างไปตามแต่ละสถาบันและสาขาเฉพาะด้าน หลักสูตร intensive MBA บางหลักสูตรสามารถเรียนจบได้ภายใน 9 เดือน ในขณะเดียวกันหลักสูตรอื่นๆ อาจใช้ระยะเวลาเรียนถึง 4 ปี  การเรียนเพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้านอาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า บางสถาบันอาจอนุญาตให้นักศึกษายืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียนได้อันเนื่องมาจากจำเป็นด้านการทำงาน ในขณะที่บางสถาบันอาจเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด (deadline)

การเรียน MBA Online เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่?

       ผู้ที่ศึกษาจบ MBA Online มีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น เลื่อนตำแหน่ง หรือประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ  หลายคนเชื่อว่าเวลาที่ได้ใช้ไประหว่างเรียนนั้นดีกว่าเอาไปใช้ในทางอื่นสำหรับผู้ที่คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า มักจะเลือกสถาบันที่ได้รับรองคุณภาพทางการศึกษาและชื่อเสียงที่ดี รวมไปถึงสามารถเลือกสาขาเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับประเภทงานที่ทำอยู่

       อย่างไรก็ตามการเรียน MBA Online ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป เราควรตัดสินใจและใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน แต่สำหรับคนที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง MBA Online เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกธุรกิจยุคใหม่ในปัจจุบันด้วย
               
       การทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน จะอยู่รอดได้ก็ต้องพึ่งทักษะความรู้และประสบการณ์ด้วยกันทั้งนั้น และการเรียนหลักสูตร MBA Online ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตนเอง จริงอยู่ว่าการเรียนในระดับปริญญาโท นั้นเป็นเรื่องที่หนักและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก เราต้องทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่ากับความรู้ที่ได้มา  “การเรียนแม้จะเหนื่อยยาก แต่สุดท้ายที่รอคอย คือ อนาคตที่สวยงาม”
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

จากความต้องการของผู้บริการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ...

M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ...

M.A. (Applied Linguistics) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...