Master Degree

เปิดทางเลือก หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรผู้บริหาร และหลักสูตรออนไลน์ แบบฉบับของการเรียน MBA

       วิวัฒนาการหลักสูตรการสอนด้านธุรกิจของแต่ล่ะสถาบันมีเพิ่มมากขึ้น จากการจัดการหลักสูตรที่วัดจากความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียน MBA ปกติที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี, หลักสูตรเร่งรัด 1 ปี , หลักสูตรพาร์ทไทม์ , หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหาร , หลักสูตรออนไลน์ , และหลักสูตร Global MBA ด้วยความที่มีหลักสูตรให้เลือกมากมายตามความถนัด  ความแตกต่างทางด้านวิชาการ และระยะเวลาการเรียน อาจจะทำให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเรียนเกิดความลังเล ไม่แน่ใจ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเรียนต่อด้านนี้ควรศึกษาให้ดีก่อนจะตัดสนใจ วันนี้เรามีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะศึกษาก่อนเลือกเรียนตามหลักสูตร และตามความถนัด

UploadImage
               
หลักสูตร MBA 1 ปี

       หลักสูตรการเรียน MBA อย่างเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่มีความนิยมอย่างมาก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการทำงานในกลุ่มธุรกิจเดิมแต่ต้องการความรู้ ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะสามารถทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ การเรียนหลักสูตร 1 หรือ 2 ปี ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการสมัครเข้าทำงานเนื่องจากการศึกษาต่อต้องใช้เวลาและความตั้งใจเป็นอย่างมากผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานในด้านธุรกิจ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลาในการเรียนอีกด้วย

หลักสูตร Executive MBA

       หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (mid-career professionals) ที่ต้องการทำงาน ขณะเดียวกันนั้นก็ต้องการที่จะปรับวุฒิการศึกษาด้วย โดยหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้วิชาเรียนจากในขั้นเรียนกับการทำงานได้จริง เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญของใครหลายๆ คน จึงทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีเวลาว่างน้อย นักเรียนหลักสูตรนี้อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เนื่องจากว่าอาจจะต้องหยุดเพื่อการเรียนนานกว่า 1 อาทิตย์ หรือจะต้องมีการเรียนในวันศุกร์ ที่ผ่านมาสถาบันไม่ได้มีการระบุคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างน้อยกี่ปี แต่ความคาดหวังของสถาบันหลายๆ ที่คือประมาณ 10 ปี อายุมากกว่า 30 ปี ผู้สมัครจึงต้องระบุถึงลักษณะ และหน้าที่การงานของผู้สมัคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

หลักสูตร Online MBA

       ขึ้นชื่อว่า หลักสูตร Online เห็นได้ชัดว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อย และไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่สถาบันกำหนดได้ หลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 2 ปี และสามารถเรียนได้ที่บ้าน โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหลักสูตรการเรียนออนไลน์ในสาขาวิชาอื่นๆหลักสูตรออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้จะต้องมีความตั้งใจสูงและสามารถจัดการเรื่องเวลาได้เป็นอย่างดี และผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้คือผู้ที่ต้องการเติบโตในสายงานเดิมหรือต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

       ไม่ว่าจะเป็น MBA หลักสูตรไหนก็ตาม เชื่อได้ว่าถ้าใครมีโอกาสได้เรียนมันจะดีต่ออนาคตแน่นอน เพราะมันจะทำให้ยกระดับตัวเองไปในทางที่ดี และเจริญก้าวหน้าทั้งความรู้ความสามารถและหน้าที่การงานของตัวเราเอง "การพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Computer Science) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

Ph.D (Communication Arts) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2514 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก่อตั้ง ...

Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ...