Master Degree

เปิดทางเลือก หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรผู้บริหาร และหลักสูตรออนไลน์ แบบฉบับของการเรียน MBA

       วิวัฒนาการหลักสูตรการสอนด้านธุรกิจของแต่ล่ะสถาบันมีเพิ่มมากขึ้น จากการจัดการหลักสูตรที่วัดจากความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียน MBA ปกติที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี, หลักสูตรเร่งรัด 1 ปี , หลักสูตรพาร์ทไทม์ , หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหาร , หลักสูตรออนไลน์ , และหลักสูตร Global MBA ด้วยความที่มีหลักสูตรให้เลือกมากมายตามความถนัด  ความแตกต่างทางด้านวิชาการ และระยะเวลาการเรียน อาจจะทำให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเรียนเกิดความลังเล ไม่แน่ใจ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเรียนต่อด้านนี้ควรศึกษาให้ดีก่อนจะตัดสนใจ วันนี้เรามีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะศึกษาก่อนเลือกเรียนตามหลักสูตร และตามความถนัด

UploadImage
               
หลักสูตร MBA 1 ปี

       หลักสูตรการเรียน MBA อย่างเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่มีความนิยมอย่างมาก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการทำงานในกลุ่มธุรกิจเดิมแต่ต้องการความรู้ ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะสามารถทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ การเรียนหลักสูตร 1 หรือ 2 ปี ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการสมัครเข้าทำงานเนื่องจากการศึกษาต่อต้องใช้เวลาและความตั้งใจเป็นอย่างมากผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานในด้านธุรกิจ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลาในการเรียนอีกด้วย

หลักสูตร Executive MBA

       หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (mid-career professionals) ที่ต้องการทำงาน ขณะเดียวกันนั้นก็ต้องการที่จะปรับวุฒิการศึกษาด้วย โดยหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้วิชาเรียนจากในขั้นเรียนกับการทำงานได้จริง เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญของใครหลายๆ คน จึงทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีเวลาว่างน้อย นักเรียนหลักสูตรนี้อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เนื่องจากว่าอาจจะต้องหยุดเพื่อการเรียนนานกว่า 1 อาทิตย์ หรือจะต้องมีการเรียนในวันศุกร์ ที่ผ่านมาสถาบันไม่ได้มีการระบุคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างน้อยกี่ปี แต่ความคาดหวังของสถาบันหลายๆ ที่คือประมาณ 10 ปี อายุมากกว่า 30 ปี ผู้สมัครจึงต้องระบุถึงลักษณะ และหน้าที่การงานของผู้สมัคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

หลักสูตร Online MBA

       ขึ้นชื่อว่า หลักสูตร Online เห็นได้ชัดว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อย และไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่สถาบันกำหนดได้ หลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 2 ปี และสามารถเรียนได้ที่บ้าน โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหลักสูตรการเรียนออนไลน์ในสาขาวิชาอื่นๆหลักสูตรออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้จะต้องมีความตั้งใจสูงและสามารถจัดการเรื่องเวลาได้เป็นอย่างดี และผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้คือผู้ที่ต้องการเติบโตในสายงานเดิมหรือต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

       ไม่ว่าจะเป็น MBA หลักสูตรไหนก็ตาม เชื่อได้ว่าถ้าใครมีโอกาสได้เรียนมันจะดีต่ออนาคตแน่นอน เพราะมันจะทำให้ยกระดับตัวเองไปในทางที่ดี และเจริญก้าวหน้าทั้งความรู้ความสามารถและหน้าที่การงานของตัวเราเอง "การพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์อันมีเอกลักษณ์ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้วยความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยกับจีน ทั้งในด้านสังคม ...