Master Degree

เรียน MBA อย่างไร? ให้จบมามีงานทำ

          สาขาที่กำลังเป็นที่นิยมมากในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น ด้านบริหารธุรกิจต่างๆ อย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดงานทางด้านนี้ยังต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพอีกมาก หลายคนก็มักจะมีข้อสงสัยในใจว่า เรียนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) หากจบแล้วจะทำงานสายไหนดี? ตำแหน่งอะไร? ทำงานอะไรได้บ้าง? วันนี้ AdmissionPremium จึงได้รวบรวมสายงานด้านบริหารธุรกิจมาฝากเพื่อเป็นตัวเลือกหรือประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่คิดจะเรียนต่อด้านนี้
 

 
สายงานบัญชี

            โดยจะสามารถเลือกสายงานได้ถึง 3 สายเลยครับนั่นก็คือ งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) คืองานบัญชีที่เป็นอิสระจากหน่วยงานใดๆ โดยให้บริการจัดทำบัญชีให้ลูกค้า เช่น การสอบบัญชี การจัดทำบัญชีและให้บริการด้านคำปรึกษา การจัดทำภาษี เป็นต้น

 

          ส่วนอีกด้านก็คืองานบัญชีของธุรกิจ (Private Accounting)  คือการเป็นนักบัญชีให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยทำอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เช่น พนักงานบัญชี  ผู้อำนวยการบัญชี  โดยลักษณะงานที่ทำจะเกี่ยวข้องกับการวางรูประบบบัญชี  การตรวจสอบภายใน  การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น และประเภทสุดท้าย คืองานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting) ซึ่งควบคุมบัญชีภายในของหน่วยงานนั้นๆ


 


สายงานการจัดการธุรกิจ 

          ตำแหน่งผู้จัดการนั้นเป็นที่ต้องการในทุกประเภทธุรกิจ  ดังนั้นความรู้ด้านการจัดการจึงไม่เคยล้าสมัยในสายตาผู้เรียน MBA  งานในสายการจัดการนั้น ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การจัดการเชิงปฏิบัติการ (Operation Management) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)


 


สายงานการเงิน

            ในหน่วยงานธุรกิจองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นส่วนใหญ่แล้วจะจ้างพนักงานที่มีความรู้หลายหลายในด้านตลาดการเงิน ซึ่งตำแหน่งงานได้แก่ นักวิเคราะห์การเงิน  นักวิเคราะห์งบประมาณ  ที่ปรึกษาด้านการเงิน  วาณิชธนากร เป็นต้น  สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาความรู้ด้านนี้เป็นอย่างดี การเงินจะเป็นสาขาอาชีพหนึ่งที่ทำเงินได้มหาศาลเลยทีเดียว
 
 


สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          การตรวจสอบควบคุมแผนงานหรือโครงการ  คน และระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งโอกาสการทำงานในสาขาอาชีพนี้จะขึ้นอยู่กับสาขาที่จบด้วย โดยส่วนมากจะเลือกที่จะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Managers)  เป็นต้น

 


สายงานการตลาด 

            อีกหนึ่งสายยอดนิยม เพราะว่าองค์กรด้านธุรกิจน้อยใหญ่จำนวนมากต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญงานด้านการตลาดในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น งานด้านการโฆษณา การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ โดยตำแหน่งงานครอบคลุมไปถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา  ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนักวิเคราะห์การตลาดเป็นต้น

 
 

          เห็นได้ชัดว่ามีงานที่จะสามารถรองรับคนที่จบจากสาขาบริหารธุรกิจมากมาย ยิ่งหากเราจบ MBA ด้วยแล้ว ประกอบกับมีความสามารถหลากหลาย รับรองว่าไม่มีตกงานอย่างแแน่นอน ขอเพียงเราอดทน มุ่งมั่นที่จะเรียน และตั้งเป้าหมายในชีวิตเพราะว่า
“คนที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเสมอ” 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถ้าหากน้องคนไหนที่อยากเรียนสถาปัตยกรรมภายใน แบบภาคอินเตอร์ ...

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสาขาที่เปิดขึ้นใหม่ ...