Master Degree

เตรียมความพร้อมให้ตัวเองก่อนสอบเข้าเรียน MBA

       "เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่าง เราต้องมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการเรียนต่อหลักสูตร MBA เราต้องรู้ว่ามันคืออะไร หลายคนอาจมองเป็นเรื่องตลกหากได้ยินคำถามแบบนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วบางคนอาจแค่เคยได้ยิน แต่ไม่รู้รายละเอียดว่าจริงๆ แล้ว MBA เค้าเรียนอะไรกันบ้าง ต่างกับการเรียนบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีอย่างไรบ้าง

       MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชี (accounting) การเงิน (finance) การตลาด (marketing) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (human resources) การบริหารการปฏิบัติการ (operation management) ฯลฯ ซึ่งการเรียนในระดับปริญญาโท จะเน้นหนักทางด้านการจัดระบบความคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองถนัดหรือตามความสนใจ ควรเลือกเรียนที่ตรงกับสายอาชีพของตัวเอง เพื่อที่จะได้พัฒนาหน้าที่การงานของตัวเองไปด้วย

       แต่ก่อนที่คิดจะเรียนต่อ MBA นั้น เราต้องผ่านการทดสอบการวัดระดับความรู้และความสามารถทั้งข้อเขียนรวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นการวางแผนก่อนการตัดสินใจเรียน รวมไปถึงการเตรียมตัวสอบที่ดีจะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น วันนี้พี่มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำให้ผู้ที่กำลังสนใจเรียนต่อ วางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนการสอบกัน เพราะการเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งแรกที่เราสมควรทำก่อนสิ่งอื่นๆ เราไปดูพร้อมๆ กันเลยครับ

UploadImage

การเตรียมพร้อม

       ลิสต์รายชื่อ สถาบันที่น่าสนเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA สัก 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติและกฎเกณฑ์เงื่อนไขการรับนักศึกษา เลือกสถาบันที่มีมาตรฐานส่วนใหญ่มักกำหนดการทดสอบ Computer Adaptive Test (CAT) และ GMAT(การวัดความสามารถทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์) และอ่านกำหนดการและระเบียบอย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

สิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมตัวสอบมีดังต่อไปนี้
       
       - ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูด คำศัพท์ ไวยากรณ์ เป็นต้น

       - ความสามารถทางด้านตรรกะ และ เหตุผล จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ รวมไปถึงระบบการคิดอย่างมีเหตุมีผลทั่วๆ ไป

       - ความรู้รอบตัว เหตุการณ์ทั่วโลก โดยเฉพาะที่เป็นประเด็นร้อนหรือข่าวดัง

       - ภาวะความเป็นผู้นำ อาจมีการทดสอบผ่านการอภิปรายกลุ่ม

รูปแบบการสอบ

       - การทดสอบข้อเขียนทั้งหมดจะเป็นชนิดมีตัวเลือกตอบ หรือที่เรียกว่า multiple-choice

       - จำนวนคำถามที่ต้องตอบทั้งหมดกับการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หลายคนเสียคะแนนจากการทำไม่ทัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบ 60 ข้อ มีเวลา 45 นาที

       - บางครั้งอาจเจอข้อสอบชนิดไม่สามารถข้ามไปทำข้อต่อไปได้หากไม่ทำข้อก่อนหน้า

เตรียมตัวสอบอย่างไร

       - เตรียมพร้อมทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมไปถึงความสามารถด้านการสื่อสาร ในกรณีนี้เราต้องสามารถอ่านหนังสือพิมพ์รายวันแบบภาษาอังกฤษได้ หรือหนังสือนิตยสารรายวันทั่วๆ ไป ซึ่งข้อดีคือทำให้รู้ทันเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนอกจากการฝึกฝนภาษา

       - สำหรับการแก้ไขการใช้คำศัพท์ การสะกดคำ และการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกวิธี ลองศึกษาจากดิกชันนารีหรือหนังสือภาษาอังกฤษต่างๆ และทำการจดเตือนความจำ

       - สำหรับการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึก ลองฝึกฝนจากรายการข่าวทางโทรทัศน์ โดยเลือกช่องหรือรายการที่ผู้ประกาศข่าวพูดฟังเข้าใจง่าย รวมไปถึงการออกเสียง (accent) ที่ฟังง่ายด้วย
 
       - สำหรับนักศึกษาที่จบด้านบริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้องกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์อาจได้เปรียบในการทำข้อสอบ GMAT ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านๆมา นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมากที่สุดมาจากสายวิศวกรรมศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่เรียนจบมาทางสายอื่นก็ใช่ว่าจะหมดโอกาส ก่อนการสอบแนะนำให้อ่านและฝึกฝนทำข้อสอบเก่าๆ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือเข้าคอร์สติวเสริม

       - หาข้อมูลจากคนรู้จักหรือเพื่อนที่เคยสอบ MBA มาก่อน หากเป็นไปได้ขอคำแนะนำจากผู้ที่เคยเรียนในสถาบันที่คุณจะสมัคร เพื่อง่ายต่อการเตรียมตัวและรู้แนวในการเตรียมตัวให้พร้อมมากยิ่งขึ้น 

       การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะทำอะไร เราจะได้เปรียบคนอื่นเสมอ ถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมเลย คิดแต่ว่าไปตายเอาดาบหน้า ก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆ สำหรับการเรียนต่อหลักสูตร MBA เพราะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะเรียนยาก เนื้อหาก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเราไม่มีความสามารถด้านภาษากฤษหรือมีแต่มีน้อย ก็ควรหาเวลาไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อย่าลืมว่าในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีอิทธิพลอย่างมากในการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก
  

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Computer Science) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

Ph.D (Communication Arts) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2514 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก่อตั้ง ...

Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ...