Master Degree

เหตุผลของการเลือก เรียนต่อปริญญาโท จะเรียนไปทำไม?

       คำถามยอดฮิตสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ว่า ทำไมเราจะต้องเรียนต่อ เรียนไปเพื่ออะไร และเรียนไปทำไม?  ทั้งที่ปริญญาตรีก็น่าจะพอแล้วสำหรับการหางาน วันนี้ทุกคำถามมีคำตอบแล้ว ว่าเพราะอะไรถึงต้องเลือกเรียนปริญญาโท
               
       ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ทำให้มีการให้ความสำคัญแก่การศึกษามากขึ้นตามไปด้วย เพราะองค์กรโดยส่วนใหญ่แล้วคิดว่าคนที่ถือใบปริญญาสูงกว่าจะต้องมีศักยภาพมากกว่า คนที่มีปริญญาสูงจะได้การงานที่ดี ได้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ดีๆ โดยไม่มองถึงประสบการณ์และความสามารถของแต่ล่ะบุคคล จนทำให้ปัจจุบันมีผู้คนกระตือรือร้นที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทมากขึ้น เพียงเพราะต้องการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต โดยลืมนึกถึงเหตุผล และปัจจัยหลายๆ อย่างไป


       การเรียนต่อปริญญาโทนั้น ไม่เพียงแต่จะให้การงานที่ดี ตำแหน่งที่ดีเท่านั้น แต่เราจะได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ที่เราอาจจะหาไม่ได้จากที่ไหน แต่ก็ยังมีหลายๆ เหตุผลที่เราจะต้องคิดเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ เช่น การเลือกสถาบัน, สาขา หรือหลักสูตรปริญญาโทที่จะเรียนต่อนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องที่เคยเรียนมาหรือตรงกับสายงานที่ทำงานอยู่หรือไม่, สถานที่การเดินทาง ความสะดวก, งบประมาณการเรียน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยหลักที่เราต้องศึกษาให้ดีก่อนนำมาประกอบการตัดสินใจ
 
       แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าเราต้องการอะไรจากการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ต้องการหน้าที่การงานที่ดี ตำแหน่งที่จะทำให้เราได้เงินเดือนมากขึ้น หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเรา แต่อย่างหนึ่งที่เราต้องคิดเสมอคือ การเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทนั้นสามารถนำการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงหรือไม่? เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนตัดสินใจเรียน “ความฝันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไร แต่การตัดสินใจ และลงมือทำจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง”  

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รวมหลักสูตร MBA 
รวมหลักสูตรนานาชาติ
รวมหลักสูตรบัญชี
รวมหลักสูตรไอที
รวมหลักสูตรวิศวกรรม
รวมหลักสูตรนิเทศศาสตร์
ทั้งหมด

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หากน้องๆ เป็นผู้มีใจรักด้านงานวารสารและสื่อวิทยุกระจายเสียง ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หากพูดถึงนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันยังคงเป็นอันดับต้นๆ เสมอเมื่อมีการจัดทำการสำรวจสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด ...