Master Degree

4 เคล็ดลับเรียนปริญญาโทอย่างไรไม่ให้หนักใจ

       หลายคนที่กำลังคิดจะเรียนต่อปริญญาโท คงมีเรื่องให้หนักใจไม่ใช่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ที่มีระดับความยากแตกต่างจากปริญญาตรีโดยสิ้นเชิงและยังเรื่องการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการเงิน เพราะการเรียนปริญญาโทมีค่าใช้จ่ายที่สูง ไม่ว่าจะเรื่องค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นเราควรบริหารเงินให้ดีจะได้ไม่มีผลกระทบกับเราในภายหน้า วันนี้เรามี 4 เคล็ดลับดีๆ ที่จะทำให้การการใช้เงินของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้น

UploadImage

1.วางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ

       เราควรคำนวณเงินที่น่าจะใช้ระหว่างเรียนต่อปริญญาโทไว้ล่วงหน้าและเก็บเงินสดสำรองไว้เพื่อการเรียนโดยเฉพาะ เพราะก่อนตัดสินใจเรียนต่อเราก็ควรเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 4 แสนบาทก่อนตัดสินใจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบระหว่างเรียนนั่นเอง

2 .วางแผนทางการเงินสำหรับคนที่จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
 
       การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหากทำได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะช่วยหารายได้เสริมมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้น้อยลง โดยระหว่างนั้นเราต้องคำนวณกระแสเงินสดที่จะเข้ามาในแต่ละเดือน ว่าเพียงพอต่อการจ่ายค่าเทอมในเทอมต่อๆ ไปหรือไม่

3.วางแผนการกินการใช้จ่ายระหว่างเรียน

       นอกจากค่าเทอมที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของการเรียนต่อปริญญาโทแล้ว ค่ากิน ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ค่าเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องวางแผนไว้ด้วย

4. แผนทางใจของนักศึกษาปริญญาโท

       นอกจากจะต้องวางแผนการใช้เงินแล้ว สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีคือ แรงใจ การรู้จักอดทนเพื่ออนาคต เพราะคนที่คิดจะเรียนต่อปริญญาโทหมายความว่าคนๆ นั้นมีแผนการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเราได้ “เริ่มต้น” ก้าวขาเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเราต้องคิดแต่ทางที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น

       ทุกคนล้วนต้องมีความฝัน และเป้าหมายในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แต่จะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ความพยายาม การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น มีแรงกาย-แรงใจที่ดี ความสำเร็จ คือ ผลรวมของความพยายามเล็กๆ ที่สะสมมา
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ Bachelor of Business Administration in Event and Leisure Marketing มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ กระบวนการการทำงานด้าน ...

การออกแบบสื่อสารดิจิทัล Bachelor of Fine Arts in Digital Communication Design มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบ 4 ปีการศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ...

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Interior Design มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาการออกแบบภายในเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ภาคป...