Master Degree

5 เหตุผล ทำไมต้องเรียน MBA ที่ญี่ปุ่น

       ทำไมถึงต้องมาเรียน MBA ที่ญี่ปุ่น? เป็นคำถามยอดฮิตที่ถูกถามกันมาเยอะมาก  ซึ่งจริงๆแล้ว MBA ที่ไหนๆก็มีหลักสูตรคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรา อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น แต่สิ่งที่เราจะสามารถมองเห็นความแตกต่างได้นั้นก็คือ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ ภาษา” นั่นเอง จากอันดับและสถิติ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานในอนาคตของเรา วันนี้เราก็มีเหตุผลดีๆ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่า ทำไมต้องเรียน MBA ที่ญี่ปุ่น

UploadImage
 
       1.ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก รองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีผู้คนที่เป็นมิตร มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน

       2.เมื่อเรียนจบแล้ว มีโอกาสที่จะได้ทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสังคมญี่ปุ่นนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราส่วนของผู้สูงอายุ มากกว่า 20%  จึงเป็นโอกาสที่ทางประเทศญี่ปุ่น จะรับคนเข้าทำงานมากขึ้น

       3.มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อย แม้ว่าจะทำของหล่นหายก็มักจะได้คืนเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีความปลอดภัยเหมาะแก่การไปเรียนมาก

       4.เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งวัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณ เป็นหนึ่งในประเทศที่ผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว

       5.ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมของโลก โดยสถิติอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของโลก
 
       เห็นได้ชัดว่าการไปเรียนที่ญี่ปุ่นเราจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็น และเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมเอเชียของเรา ซึ่งจะทำให้เราสามารถเข้าใจ และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากขึ้น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นอีกด้วย “เวลากับโอกาส เป็นสิ่งที่ไม่เคยรอใคร ถ้าไม่รีบคว้าไว้ก็ยากที่จะได้พบอีก”

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ...

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อยากเรียนสถาปัตย์ อยากเป็นสถาปนิก ชอบออกแบบตกแต่งมาก ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สาขาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ...