Master Degree

มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก หลายหลักสูตร พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก หลายหลักสูตร 
พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย อาทิ


- ส่วนลดค่าหน่วยกิต ป.โท 20% และ ป.เอก 10%
- วงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับดูงาน/วิจัย ไม่เกิน 20,000 บาท
- ดอกเบี้ย 0% สำหรับการแบ่งจ่าย 4 งวด หมดเขตรับสมัคร สิ้นเดือนสิงหาคม 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rsu.ac.th หรือโทร. 0-2997-2222
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...