Master Degree

5 หลักสูตร MBA ที่สุดของความน่าเรียน

       การเติบโตของเศษฐกิจในประเทศไทยมีความกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีความเชียวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจก็มีเพิ่มมากขึ้น และมีคนมากมาหันมาเรียนในหลักสูตร MBA มากขึ้นตามไปด้วย หลักสูตร MBA ในประเทศไทยมีอยู่มากมาย ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะบอกได้ว่าหลักสูตรไหนดีกว่ากัน แต่หากจะให้ตอบคำถามว่าจะเรียน MBA ที่ไหนดี? นั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวผู้เรียนเองด้วย ว่าให้ความสำคัญกับองค์ประกอบไหน ซึ่งวันนี้เราก็มี 5 หลักสูตร MBA ที่จะเป็นอีกทางเลือกสำรับผู้ที่จะเลอกเรียนมาให้อ่านกัน

UploadImage
 
1.MBA จุฬาฯ ที่สุดแห่งความมีชื่อเสียง

       ว่าด้วยความมีชื่อเสียง ไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในประเทศไทยเทียบได้กับ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ ที่สร้างชื่อไว้ทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก โดยมีจุดเด่นคือ เป็นหลักสูตรนานาชาติ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

2.MBA ABAC ที่สุดของความเป็นสากล

       แม้ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของที่นี่จะสูงที่สุดในประเทศ แต่ด้วยความขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ และด้วยการที่เรียนในบรรยากาศที่เป็นนานาชาติ จึงการันตีได้เลยว่าด้านภาษาไม่เป็นรองใคร

3.MBA สาขาการจัดการกีฬาที่สุดแห่งหลักสูตรในกระแส

       เราจะเห็นธุรกิจด้านกีฬาเฟื่องฟูมากๆ ในประเทศไทย เราเริ่มมีสโมสรกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้ เราจะเห็นว่าทุกๆ จังหวัดมีสโมสรฟุตบอลเป็นของตัวเอง เราเห็นการสร้างสนามกีฬามาตรฐานทุกที่ เราเห็นคนไทยเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลระดับโลก และเราเห็นนักกีฬาไทยคว้ารางวัลระดับโลก แต่สิ่งที่เรายังขาดไปคือผู้บริหารสมัยใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการกีฬา

4.MBA รามคำแหงค่าใช้จ่ายถูกที่สุดในประเทศ

       ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิยาลัยที่ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรน้อยที่สุด ที่ ประมาณ 130,000 - 225,000 บาท ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับโครงการ ที่นี่เป็นหลักสูตร MBA ที่เปิดสอนทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค และทำให้การเรียนการสอนโครงการต่างๆ สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

5.MBA UTCC หลักสูตรภายใต้องค์กรการค้าที่ใหญ่ที่สุด

       ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย MBA บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านบริหาร การตลาด และการจัดการ เพื่อนำไปใช้งานต่อยอดในธุรกิจของตัวเอง อีกทั้งความพร้อมในด้านของสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเครือข่ายเพื่อนจากทั่วโลก

       เห็นอย่างนี้แล้วหลายคนคงเริ่มตัดสินใจ และมีทางเลือกการเรียนต่อ MBA มากขึ้น เพราะการตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับอนาคตของเราโดยตรง ดังนั้นตัดสินใจให้ดี พิจารณาให้ถี่ถ้วนที่สุด “การลงทุนในความรู้ ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเสมอ"

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ทุกภูมิภาคมีทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วยกัน ...

เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

แพทย์ศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา

ในที่ยุคสมัยของโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นการดำรงชีวิตอยู่ของประชากรบนโลกนั้นก็ย่อมเปลี่ยนตามไป ...