Master Degree

ม.หอการค้าเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท จำนวน 4 หลักสูตร (หมดเขต 18 ส.ค. 2560)


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท (ปริญญามหาบัณฑิต)
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 หลักสูตร คือ


- บัญชีมหาบัณฑิต

 

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรภาษาไทย)

 


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ส.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 
www.utcc.ac.th/gsadmission

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด ...

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคมในยุคๆ หน...