Master Degree

ม.หอการค้าเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท จำนวน 4 หลักสูตร (หมดเขต 18 ส.ค. 2560)


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท (ปริญญามหาบัณฑิต)
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 หลักสูตร คือ


- บัญชีมหาบัณฑิต

 

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรภาษาไทย)

 


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ส.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 
www.utcc.ac.th/gsadmission

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"Triple Value interMBA: business knowledge, professional ...

M.Acc บัญชีมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตร DPU-M.ACC บัญชีมหาบัณฑิต ภายใต้ความดูแลของ ...

วท.บ. (เกียรตินิยม) สาขาธุรกิจและการจัดการ by Northumbria University, UK BANGKOK SCHOOL OF MANAGEMENT (BSM)

Bangkok School of Management (BSM) เป็นวิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ...