Master Degree

ม.หอการค้าเปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท จำนวน 4 หลักสูตร (หมดเขต 18 ส.ค. 2560)


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท (ปริญญามหาบัณฑิต)
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 หลักสูตร คือ


- บัญชีมหาบัณฑิต

 

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรภาษาไทย)

 


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ส.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 
www.utcc.ac.th/gsadmission

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...