Master Degree

5 แนวคิด ทำไม MBA ถึงดีกว่า CFA

       ความแตกต่างระหว่าง MBA และCFA ปริญญาโท MBA จะเน้นในเรื่องประสบการณ์การทำงาน และหลักสูตรการเรียนที่กว้างขวาง ให้ครบทุกด้านของการทำธุรกิจ รวมถึง กลยุทธ์ การตลาด การจัดการ การบัญชี และ การเงิน เน้นถึงการใช้งาน เพราะต้องการให้ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานแล้ว ใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไปได้ ส่วน CFA จะเป็นหลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ CFA มีเนื้อหา เพื่อมุ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินอย่างเดียวเท่านั้นโดยส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมเรียนในหลักสูตร MBA มากกว่า อาจเป็นเพราะได้ความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งวันนี้เราก็มี 5 แนวคิดดีๆ ว่าทำไม MBA ถึงดีกว่า CFA

UploadImage
 
1.ช่วยให้คุณเริ่มงานในแวดวงธุรกิจใหม่ ๆ ได้

       ถ้าใครอยากเปลี่ยนสายงาน การไปเรียน MBA พร้อมกับพัฒนาทักษะบางประการ เพิ่มพูนความรู้ในธุรกิจนั้น ๆ ก็จะช่วยให้บริษัทและบริษัทหางานประเมินเราได้ดีขึ้นในการไปเริ่มงาน

2.ทำงานได้หลากหลายวงการ/อุตสาหกรรมมากกว่า

       แม้ว่าตอนเรียน เราจะได้เรียนถึงทักษะเฉพาะทางมากกว่า แต่การเรียน MBA นั้นยังมีความรู้พื้นฐานธุรกิจทุกด้านและให้ภาพองค์รวมด้วย วุฒิ MBA จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเริ่มงานได้ในหลายธุรกิจที่หลากหลายมากกว่า CFA

3.มีสมดุลย์งานและชีวิตส่วนตัวที่ดีกว่า

       แน่นอนว่า คนจำนวนหนึ่งเรียน MBA เป็น part-time พร้อมกับทำงานไปด้วย ซึ่งนั้นอาจจะหนักหนา และทำให้ไม่มีเวลา แต่คนที่เรียน CFA ก็เป็นอย่างนี้ตลอด ส่วนคนที่สามารถลาออกมาเรียนเต็มเวลาก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขกับการเรียน เพื่อนใหม่ และชีวิตนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

4.เป็นที่รู้จัก หรือ ฮิตมากกว่า

       คนที่รู้จัก CFA ก็เป็นส่วนน้อย คือ บางส่วนในธุรกิจการเงิน ขณะที่ MBA เป็นที่รู้จักและยอมรับกันในวงกว้างมากกว่า ในเกือบทุกวงการธุรกิจอุตสาหกรรม

5.ดีกว่าในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และการทดลองใหม่ ๆ

       CFA มีเนื้อหาเพื่อมุ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินอย่างเดียวเท่านั้น ขณะที่ MBA มีเนื้อหาครอบคลุมกว่ามากๆ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นหา ค้นคว้า สิ่งต่างๆ หรือ ทักษะใหม่ๆ ได้

       นอกจากจะได้ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ แล้ว MBA ยังให้ทั้งความสนุก การพบเจอเพื่อนใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ในแบบที่เราก็ไม่เคยได้สัมผัส เป็นการเพิ่มโอกาสด้านการทำงานมากขึ้น “เรียนรู้ความล้มเหลวให้เป็นประสบการณ์ และเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นความสำเร็จ”
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพื่อสร้างนักศึกษาให้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ...

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ...