Master Degree

5 สถาบันต่างประเทศ MBA ที่ดีที่สุดในโลก

       ถ้าพูดถึงการเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศที่มีกระแสนิยมมากที่สุด คงต้องยกให้กับ MBA ยิ่งถ้าหากใครเรียนจบก่อนยิ่งได้เปรียบ ถึงยังไงการเรียนจบเร็วเป็นเรื่องดีก็จริง แต่ก็ควรมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือและได้รับการรับรองจากสากลด้วย วันนี้เรามี 5 สถาบันพร้อมหลักสูตร ที่จะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากเรียนต่อ MBA ต่างประเทศให้รู้กัน
 
1.Marriott School ของ Brigham Young University

UploadImage

       ที่ซึ่งเป็น MBA ที่มีผลตอบแทนของการลงทุนในการศึกษาหรือ ROI ในระดับสูง ตรงกับผลการวิเคราะห์ของ Bloomberg ที่จัดให้หลักสูตร MBA ของที่นี่มีระดับ ROI สูงเป็นอันดับ 9 ในจำนวนมหาวิทยาลัยชั้นนำ 40 แห่ง

2.Haas School of Business ของ University of California at Berkeley

UploadImage

       ซึ่งเน้นให้นักศึกษาเผชิญความเสี่ยงต่างๆ และพยายามให้พัฒนาความเชื่อมั่นของตนเอง

3.Harvard Business School

UploadImage

       ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายด้าน ทั้งอาคารเรียนทันสมัย เพื่อนร่วมชั้นที่เก่งกาจ ตลอดจนเครือข่ายศิษย์เก่าที่ล้วนเป็นบุคคลทรงอิทธิพล และมีชื่อเสียง

4.Smith School of Business ของ University of Maryland

UploadImage

       เป็นหลักสูตร MBA ที่เป็นมิตรที่สุดในอเมริกา เพื่อนร่วมชั้นทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันและต่างนิยมยกย่องซึ่งกันและกัน โดยไม่พยายามแข่งขันเอาชนะกัน

5.Kellogg School of Management ของ Northwestern University

UploadImage
       
       ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการตลาด หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสาร และการทำรายงานเป็นกลุ่ม
 
       หลักสูตรที่มาแนะนำในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีอีกหลายสถาบันต่างประเทศที่พร้อมจะรับคนที่สนใจอยากจะเรียนต่อ MBA มากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนจะสำเร็จได้ หรือเราจะมีศักยภาพได้ไม่ได้อยู่ที่สถาบันอย่างเดียวเท่านั้น แต่อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าจะเปิดรับโอกาสที่เข้ามาได้มากน้อยแค่ไหน โอกาสมีเสมอ สำหรับคนที่มองเห็น

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาภาษาเกาหลีได้รับการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสุตร ...

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ ...

สาขาการจัดการ และผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ...