Master Degree

GLOBAL MBA มิติใหม่ของการเรียน "บริหารธุรกิจ ป.โท"

          สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันนอกจากองค์ความรู้อย่างรอบด้านในการบริหารจัดการธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง “เครือข่ายความสัมพันธ์ (Connection/Network)” ถือเป็นอีกกุญแจสำคัญในการเปิดประตูธุรกิจและต่อยอดความสำเร็จ ยิ่งโลกธุรกิจทุกวันนี้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เต็มตัว ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจก็ยิ่งจำเป็นต้องเตรียม “คลังอาวุธ” ให้พร้อม ทั้งในแง่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในระดับสากล และเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ
 


“ผมเชื่อเสมอว่า โลกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นับวันจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี และด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ แต่ไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหน “หัวใจสำคัญ” สำหรับผู้บริหาร ที่จะช่วยให้ธุรกิจยังคงเติบโตอย่างยั่งยืน นั่นคือ การเรียนรู้เพื่อปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และการสร้างเครือข่ายที่ดีในภาคธุรกิจ ซึ่งผมมั่นใจว่าหลักสูตร Global MBA ของเราตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดี” 

ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

 

          หลักสูตร Global MBA นับเป็นหนึ่งในหลักสูตร MBA ของ UTCC ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมายาวนาน โดยเปิดตัวครั้งแรกปี 2532 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารยุคนั้นที่เล็งเห็นว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันแบบไร้พรมแดน ทำให้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ทางธุรกิจที่สามารถนำไปปรับใช้ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง จึงได้ร่วมกับ University of Birmingham ประเทศอังกฤษ พัฒนาหลักสูตรจนเป็นหลักสูตร Global MB
 

          ไม่เพียงคุณภาพของหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานสากล คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนี้ก็อยู่ในระดับ “อินเตอร์” เนื่องจากทุกคนจบปริญญาเอกไม่จากอเมริกา ก็อังกฤษ โดยมีทั้งศาสตราจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ
 

          สำหรับรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตร Global MBA ยึดถือหลักการเดียวกับหลักสูตร MBA อื่นๆ ของ UTCC คือไม่เน้นเลกเชอร์ (Lecture) แต่เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติ (Practice base) ผ่านเวิร์กช้อป (Workshop) และการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน รวมถึงการดูงาน (Business trip) ในสถานที่ปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้และซึมซับจาก“ต้นแบบ” ที่ดีในเรื่องนั้นๆ เช่น การดูงานในองค์กรที่เป็นผู้นำนวัตกรรม เพื่อเรียนรู้แนวคิดเรื่องนวัตกรรมและหลักการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในองค์กรนั้น เป็นต้น


“ตอนนี้ภาคธุรกิจเขาไปเร็วพอสมควร ถ้าภาคการศึกษาไม่ปรับตัว พอเด็กเรียนจบ ความรู้ที่เรียนไปก็ล้าสมัยหมดแล้ว ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงควรเป็นแหล่งสร้างกรอบแนวความคิดและกระบวนการเรียนรู้ที่ดี เพื่อที่เวลาเด็กเข้าไปในภาคธุรกิจ เขาจะสามารถนำกรอบนี้ไปพัฒนาได้เร็วกว่าคนที่พัฒนาจากการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว และเรากำลังปรับหลักสูตรเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เร็วกว่าในอดีต เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้ทันการ”

 

          นอกจากจุดแข็งในเรื่องหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน จุดเด่นสำคัญของหลักสูตร Global MBA ของ UTCC คือการมี “ชุมชนนานาชาติ (Global Community)” ที่ชัดเจน โดยแต่ละรุ่นของ Global MBA กรุงเทพฯ มีสัดส่วนของผู้เรียนต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลกถึง 90% และไม่เพียงแคมปัสที่กรุงเทพฯ ในปี 2555 UTCC ได้เปิด Global MBA ที่ย่างกุ้งและมัณฑเลย์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากจนขึ้นแท่นโปรแกรม MBA ที่ดังที่สุดและได้รับความนิยมอย่างสูงในทั้ง 2 เมือง โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนชั้นปกครองและนักธุรกิจแถวหน้า เรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ ของทั้งประเทศ
 

          สิ่งที่น่าสนใจของหลักสูตร Global MBA ของ UTCC ที่พิเศษกว่าที่อื่น คือผู้เรียนจากทุกแคมปัสสามารถเวียนไปเรียนในแคมปัสอื่นได้ โดยโครงสร้างหลักสูตรและภาคการศึกษาได้ถูกปรับให้ตรงกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้ทั้งองค์ความรู้ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและลักษณะการทำธุรกิจของแต่ละเมือง/ประเทศ และยังได้ “เครือข่ายที่ดี” ในการทำธุรกิจ เพราะความสัมพันธ์พัฒนามาจากความเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนในหลักสูตรเดียวกัน
 


“วิสัยทัศน์ของเราคือ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนที่ปรารถนาอยากเรียนรู้การทำธุรกิจใน AEC และต้องการมี Global Community ที่ดีและชัดเจน รวมถึงต้องการมีพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคนี้”


          เป้าหมายของหลักสูตร Global MBA เป็นโปรแกรมที่มีหลายแคมปัสครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เพื่อที่ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนในหลายๆ แคมปัส และจะได้มี Global Community ที่เป็นเพื่อนเรียนหลักสูตรเดียวกันจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ดังนั้น เราจึงไม่ใช่แค่หลักสูตรที่เน้นด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งตอนนี้เราเริ่มสร้าง “Global MBA Community” ให้เพิ่มมากขึ้น อีกหน่อยคงจะจัดเป็นอีเวนท์ (Event) พบกันปีละครั้งระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงผู้เรียน MBA หลักสูตรอื่นของ UTCC เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและขยาย “ชุมชน” ของเราให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งเชื่อว่ามันจะเกิดความร่วมมือที่ดี และเกิดมุมมองที่ช่วยขยายโลกทัศน์ โดยภายใน 1-2 ปีนี้ อาจได้เห็น Global MBA เพิ่มแคมปัสใน สปป.ลาว เวียดนาม เนปาล อิหร่าน และประเทศอื่นๆ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น  “จุดยืน (Positioning)”  ของ  Global MBA  ในการเป็น  “Business Networking Gateway”  องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงเอเชีย ก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

 


 

ข้อมูลจาก : mbanewsthailand
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก ...

โลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ ...