Master Degree

การวางแผนและการเตรียมความพร้อมการสอบ MBA

       ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า Master of Business Administration (MBA) หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นการเรียนที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีการเงิน, การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
      
       MBA แตกต่างจากการเรียนใน ป.ตรี อย่างไร? คำถามที่ยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามเลยก็ว่าได้ ซึ่งการเรียนในระดับปริยญาโทจะเน้นหนักทางด้านการจัดระบบความคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การที่จะเข้าไปเรียนในระดับ MBA ได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบมากมาย อาทิ การทดสอบวัดระดับความรู้และความสามารถ ทั้งในแบบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
      
       วันนี้! ทีมงานจึงได้เตรียมเคล็ดลับการวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ MBA มาฝากทุกๆ คนกัน ไปดูกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง


1.การเตรียมพร้อม
      
       โดยมาตราฐานการสอบส่วนใหญ่แล้วมักกำหนดการทดสอบ Computer Adaptive Test (CAT) และ GMAT (การวัดความสามารถทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์) ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวิชานั้นๆ ไว้ด้วยเช่นกัน
 

2.สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการเตรียมตัวสอบ
      
       - ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูด คำศัพท์ ไวยากรณ์ เป็นต้น
      
       - ความสามารถทางด้านตรรกะและเหตุผล จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ รวมไปถึงระบบการคิดอย่างมีเหตุมีผลทั่วไป
      
       - ความรู้รอบตัว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 
3.การเตรียมตัวก่อนสอบ
      
       เตรียมพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษของเราให้พร้อม รวมไปถึงความสามารถด้านการสื่อสารที่ะจะช่วยให้เราจดจำคำศัพท์ ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ถ้าใครที่กังวลเรื่องของการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึก แนะนำให้ลองฝึกฝนจากรายการข่าวทางโทรทัศน์ โดยเลือกช่องหรือรายการที่ผู้ประกาศข่าวพูดฟังเข้าใจง่าย รวมไปถึงการออกเสียงที่ฟังง่ายและถูกหลักของการใช้ภาษาด้วย


 
       " อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือ เราต้องลองสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์การสอบเข้าเรียนต่อ MBA เพื่อที่จะได้ความรู้และประสบการณ์มาเป็นแนวทางช่วย "
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA Professional บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตร MBA สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ...

MBA Fast-Track (Hua-Mak Campus and City Campus) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อการเตรียมพร้อมสู่สังคมนานาชาติ และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการระดับโลก ...

MBA Tourism Management บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อการเตรียมพร้อมสู่สังคมนานาชาติ และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการระดับโลก ...