Master Degree

การวางแผนและการเตรียมความพร้อมการสอบ MBA

       ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า Master of Business Administration (MBA) หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นการเรียนที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีการเงิน, การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
      
       MBA แตกต่างจากการเรียนใน ป.ตรี อย่างไร? คำถามที่ยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามเลยก็ว่าได้ ซึ่งการเรียนในระดับปริยญาโทจะเน้นหนักทางด้านการจัดระบบความคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การที่จะเข้าไปเรียนในระดับ MBA ได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบมากมาย อาทิ การทดสอบวัดระดับความรู้และความสามารถ ทั้งในแบบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
      
       วันนี้! ทีมงานจึงได้เตรียมเคล็ดลับการวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ MBA มาฝากทุกๆ คนกัน ไปดูกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง


1.การเตรียมพร้อม
      
       โดยมาตราฐานการสอบส่วนใหญ่แล้วมักกำหนดการทดสอบ Computer Adaptive Test (CAT) และ GMAT (การวัดความสามารถทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์) ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวิชานั้นๆ ไว้ด้วยเช่นกัน
 

2.สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการเตรียมตัวสอบ
      
       - ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูด คำศัพท์ ไวยากรณ์ เป็นต้น
      
       - ความสามารถทางด้านตรรกะและเหตุผล จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ รวมไปถึงระบบการคิดอย่างมีเหตุมีผลทั่วไป
      
       - ความรู้รอบตัว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 
3.การเตรียมตัวก่อนสอบ
      
       เตรียมพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษของเราให้พร้อม รวมไปถึงความสามารถด้านการสื่อสารที่ะจะช่วยให้เราจดจำคำศัพท์ ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ถ้าใครที่กังวลเรื่องของการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึก แนะนำให้ลองฝึกฝนจากรายการข่าวทางโทรทัศน์ โดยเลือกช่องหรือรายการที่ผู้ประกาศข่าวพูดฟังเข้าใจง่าย รวมไปถึงการออกเสียงที่ฟังง่ายและถูกหลักของการใช้ภาษาด้วย


 
       " อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือ เราต้องลองสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์การสอบเข้าเรียนต่อ MBA เพื่อที่จะได้ความรู้และประสบการณ์มาเป็นแนวทางช่วย "
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

จากความต้องการของผู้บริการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ...

M.S. (Watershed and Forest Environmental Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ...

M.A. (Applied Linguistics) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...