หน้าแรก You're Number One #เธอคือที่1 มหาวิทยาลัยเอกชน

รุ่นพี่นิเทศ ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง ผ่านรอบแรกวิดีโอคลิป โครงการ Brand's Young Blood

วันที่เวลาโพส 11 เมษายน 64 20:56 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
       ฝาก กด (Like และ Share) และเป็นกำลังใจให้นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ในการ ประกวด "วิดีโอคลิป" โครงการ Brand's Young Blood ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ในหัวข้อ บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี โหวตได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง -31 พฤษภาคม 2560        ว่าแต่ สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะ ตามไปดูกันนะ จบไปเราสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

     สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์คือการร่วมศาสตร์ที่สำคัญ เอาไว้ 3 อย่างคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด เป็นการเรียนเพื่อนำศาสตร์ทั้งหมดผสมผสานประยุกต์ออกแบบให้เป็นงานที่สื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณเป็นนิเทศศาสตร์ที่สามารถออกแบบการสื่อสารได้กับทุกรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณได้สร้างตัวตนให้กลายเป็นตัวจริง "The Professional" สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”

UploadImage
จุดเด่น

     หลักสูตรการออกแบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัลออนไลน์มาตั้งแต่ปี2552 และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลักสูตรนี้มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารออนไลน์สะสมตลอดอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งผลิตศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์จนถึงปัจจุบันนี้ สาขาวิชาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ เครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก ในเรื่องการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน หรือ การผลิตโครงงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานและองค์กร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

     - นักเขียน
     - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
     - ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์
     - กองบรรณาธิการออนไลน์
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์
     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์
     - นักออกแบบกราฟิกในการสื่อสารออนไลน์
     - นักออกแบบประสบการการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์
     - นักออกแบบข้อมูลภาพทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
     - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
     - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
     - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
     - นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์
     - นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
     - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์  
     - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น

อัตราเงินเดือน

     เงินเดือนโดยประมาณเมื่อจบการศึกษา ขั้นต่ำ 19,000 ระดับมีประสบการณ์ 30,000 และระดับหัวหน้างาน 50,000

UploadImage

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       1.ทุนการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       2.เว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
UploadImage

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ