หน้าแรก เรียนกีฬา คณะสาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยที่ไหนเปิดสอนบ้าง มาดู!

วันที่เวลาโพส 19 กรกฎาคม 60 15:44 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium

หากน้องๆ คนไหนรักและสนใจเรียนทางด้าน "วิทยาศาสตร์การกีฬา" อยากรู้ว่ามีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันไหนในประเทศไทยเปิดสอนสาขานี้บ้าง เรารวบรวมรายชื่อคณะ/สาขาของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนในประเทศมาไว้ให้แล้วที่นี่ ตามมาดูกันได้เลย!
 
UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันการพลศึกษา (ทั่วประเทศ)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาสำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อสาขานี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการเรียนและสถานที่เรียนได้จาก Link นี้ >> Admission Planning วางแผนการเรียนต่อ

UploadImage
ขอบคุณภาพประกอบจาก : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด