หน้าแรก เรียนกีฬา

คณะสาขา

มารู้จัก สาขา "วิทยาศาสตร์การกีฬา" ให้มากขึ้นกันดีกว่า

มารู้จัก สาขา "วิทยาศาสตร์การกีฬา" ให้มากขึ้นกันดีกว่า วิทยาศาสตร์กีฬาหรือ "Sport Science" เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางกีฬาและการทำงานของร่างกายในบริบทของกีฬาและการออกกำลังกาย ...