หน้าแรก เรียนกีฬา

คณะสาขา

มารู้จัก สาขา "วิทยาศาสตร์การกีฬา" ให้มากขึ้นกันดีกว่า

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport science) คือ ศาสตร์การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายของนักกีฬา ให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้องๆ ที่สนใจสาขานี้ ...