หน้าแรก เรียนกีฬา อาชีพในอนาคต

Personal Trainer เขาคือใคร? ทำไมเป็นอาชีพอิสระที่มาแรงและรายได้ดีสุดๆ แห่งยุค?

วันที่เวลาโพส 09 กุมภาพันธ์ 60 16:35 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

Personal Trainer” หรือที่ส่วนมากเราจะเรียกกันติดปากกันว่า Trainer” เป็นอีกอาชีพมาแรงในปัจจุบันที่ใครๆ ก็หันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้น จากคำจำกัดความตามที่ ACSM หรือ The American College of Sports and Medicine ซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านสุขภาพและความฟิต รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตร Certified Personal Trainer อธิบายเกี่ยวกับ “Personal Trainer” เอาไว้ว่า


Personal Trainer” คือ ผู้ที่มีความรู้ด้าน Fitness ที่จะต้องพัฒนาและนำวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละคนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความเป็นผู้นำในการออกกำลังกายของกลุ่มผู้คนที่มีสุขภาพดีหรือกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง exercise science ไปสอนบุคคลคน ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย อย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพหรือ safe and effective และทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีต่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา รักษา หรือ ก่อให้เกิดผลสูงสุด ต่อสุขภาพให้กับแต่ละบุคคล รวมทั้งมีความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย และกระตุ้นจูงใจให้บุคคลดูแลรักษาและเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย


UploadImage

ขอบคุณข้อมูลจาก :
National Federation of Professional Trainers 
The American College of Sports and Medic 


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด