หน้าแรก เรียนกีฬา อาชีพในอนาคต

เพราะการเล่นกีฬา จะไม่ใช่แค่ “การเล่น” อีกต่อไป

วันที่เวลาโพส 13 กุมภาพันธ์ 60 10:12 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ประโยชน์ของการเล่นกีฬา นอกจากจะให้คุณค่ามหาศาลต่อร่างกายของคนเล่น ไม่ว่าจะเล่นเพื่อออกกำลังกายทั่วไปหรือเล่นเพื่อเป็นอาชีพแล้ว ก็ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาอีกด้วย เช่น โค้ชหรือผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา Trainer นักโภชนาการกีฬา นักข่าวกีฬา Broadcaster/Promoter ตัวแทน (Agent) และอื่นๆ อีกมากมาย

ในปัจจุบัน “กีฬา” มีความหมายมากกว่าการเล่นเพื่อแข่งขันทั่วไป โดยการกีฬาได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่จะต้องได้ถูกบรรจุไว้ในระบบการศึกษา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการกีฬาเป็นวิชาเฉพาะทางและยังแยกเป็นสาขาต่างๆ ตามรูปแบบและชนิดกีฬา ซึ่งผู้ที่ศึกษาในสายวิชาการกีฬาดังกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักกีฬาที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่รักและสนใจในศาสตร์แห่งการกีฬาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการกีฬาได้

UploadImage
เมื่อกีฬาในปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับนักกีฬาแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็ย่อมมีรายได้สูงตามไปด้วย การศึกษาในด้านการกีฬาจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมทั้งในด้านการดูแลสุขภาพที่ได้นำกีฬามาเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการใช้การกีฬามาช่วยในส่วนนี้ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลและให้คำปรึกษาอันเป็นช่องทางที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้มีความรู้ในด้านกีฬาหรือตัวนักกีฬาที่เลิกแข่งขันกีฬาด้วย

กีฬา จึงไม่ใช่แค่ การเล่นกีฬา เพื่อแข่งขันกันอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่วงการกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และที่สำคัญได้ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ที่สนใจในวิชาชีพในด้านการกีฬานี้ได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและแท้จริง

UploadImage
ขอบคุณข้อมูลจาก : sportmaster

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด