หน้าแรก เรียนกีฬา คณะสาขา

ทางเลือกที่ตอบทุกโจทย์คนรักกีฬา กับ “คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ

วันที่เวลาโพส 15 กุมภาพันธ์ 60 13:29 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเหตุผลที่เปิดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยคณบดีของคณะฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญในการเปิดหลักสูตรนี้ไว้ว่า

“ ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น จึงทำให้การดูแลสุขภาพเป็นที่นิยม รวมทั้งการพัฒนานักกีฬาเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพมากขึ้น ซึ่งต้องนำหลักวิทยาศาสตร์มาช่วยให้การออกกำลังกายได้ผลดีมากกว่าเดิม โดยทางคณะได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ-เอกชน โรงพยาบาล ที่จะนำประสบการณ์การทำงานมาให้ความรู้กับนักศึกษาได้ และที่นี่ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่เปิดสอนคณะนี้ ”

UploadImage
โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสอน 2 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ และได้รับความร่วมมือทางการศึกษาจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ชุดนวัตกรรม ที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น เครื่องวัดความแรงกล้ามเนื้อท้อง เครื่องวัดความฟิตของหัวใจ เครื่องวัดความคล่องแคล่ว ซึ่งหลังจบการศึกษา บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ผู้วิเคราะห์กีฬา ผู้ฝึกทักษะเชิงกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 


ขอบคุณข้อมูลจาก :
 
หลักสูตร วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
news.voicetv.co.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด