สอบเข้ามหาวิทยาลัยรับตรงวิศวลาดกระบัง หลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี (3 ปี)

วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครหลักสูตรต่อเนื่อง วันนี้ – 20 มี.ค.60 โอกาสคนรุ่นใหม่ ปวส. ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ตอบรับการพัฒนาประเทศและคนรุ่นใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ ...


โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กว่า 300 ทุนการศึกษา

เปิดรับแล้ว ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีกับเซ็นทรัลกรุ๊ป ปีที่ 6 โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร กว่า 300 ทุนการศึกษา โอกาสที่จะได้ฝึกงานจริงกับสถานประกอบการในเครือเซ็นทรัลพร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน ...