สอบเข้ามหาวิทยาลัยกว่าจะเป็นละครเวที

U-Review คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันนี้เราจะมาแนะนำสาขาที่จะทำให้น้องๆ รู้ว่า กว่าจะเป็นละครเวทีอย่างที่เราเห็นกันนั้น ...


ไม่ต้องเป็นดารา ก็เรียนการแสดงได้

หลายคนคิดว่าเรียนศิลปะการแสดงจะต้องเป็นดารา และเรียนแค่การแสดงเท่านั้น ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เลย ที่สาขาศิลปะการแสดง สอนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ...


รับตรง59 สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชย์และการจัดการ ภายใต้โครงการต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับนักศึกษาต่อใน สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชย์และการจัดการ ภายใต้โครงการต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ครั้งที่ ...