สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...วิศวฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มจำนวนรับ ในแอดมิชชัน 60

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับปรับใหม่ ...


รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พร้อมกำหนดการเคลียริงเฮาส์ 2560

ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ >>> a.cupt.net/clearinghouse สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ...


11 อาคารสวย มหาวิทยาลัยไทย

เรามักจะได้เห็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลกกันเป็นประจำทุกปี หรืออาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศน่าเรียนกันมาบ้างแล้ว ครั้งนี้เราเลยขอแนะนำ 11 มหาวิทยาลัยไทยที่มีอาคารสวย ...


Full Version กำหนดการคัดเลือกระบบรับตรง 5 โครงการ + รายละเอียดระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2560)

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งต้องสมัครและสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ...


เตรียมพร้อม !! 3 โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี MU (ปีการศึกษา 2560)

รับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการรับนักศึกษาแพทย์ ...


7 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับจาก 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds (QS) ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย (QS University ...


รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวช. หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ...


รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม(หลักสูตร 2 ปี) โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม(หลักสูตร 2 ป...


รับตรง59 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ...


รับตรง59 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ...


รับตรง59 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการนักเรียนทุนสาธารณสุขเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการนักเรียนทุนสาธารณสุขเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเรียนในหลักสูตรสาธาณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ...


รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวช. หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ...