สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 คณะ 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ...


VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021


5 อาชีพ เรียนจบ ไม่ตกงาน 100%

“เรียนจบไปแล้วจะมีงานทำไหมนะ” นี่คงเป็นความคิดของน้อง ๆ หลายคน ขณะเลือกสาขาที่จะเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากน้อง ๆ จะเลือกจากความชอบ หรือความต้องการส่วนตัวแล้ว ...


ทำความรู้จักวิศวกรสิ่งแวดล้อม

เชฟรอน/ปตท.สผ.จุกอก ใช้แสนล.รื้อถอนแท่นผลิตเชฟรอน/ปตท.สผ.จุกอก ใช้แสนล.รื้อถอนแท่นผลิต นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัมปทานทั้ง ...


รับตรง59 หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิทินดำเนินการ เปิดรับสมัคร ...