สอบเข้ามหาวิทยาลัยมูลนิธิร่มฉัตร จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งขันภาษาจีนนานาชาติ ส่งเสริมเยาวชนไทยเรียนรู้ภาษาจีน

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ...


เตรียมอลังการต้อนรับน้องๆนักเรียน 4,000 คนทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกว่า 4,000 ...