สอบเข้ามหาวิทยาลัย

VOTE THAILAND TOP UNIVERSITIES 2021"นิติศาสตร์+ดิจิทัล" พร้อมก้าวสู่นักกฎหมาย 4.0 เปิดประตูสู่งานใหม่บนโลกดิจิทัล

เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” อาจจะเป็นคำทุกคนคงได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้ว ในปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาประเทศปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ...


เรียนรู้จริงในกระบวนการกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในและมาตรฐานวิชาชีพบัญชี กับ คุณภัคชัญญา ชุติมาวงศ์ (กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษตาม โครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรื่อง “กระบวนการกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในและมาตรฐานวิชาชีพ” ...