สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...เด็กติดเกม ปัญหาสังคม หรือคนมีวิสัยทัศน์

คำว่า “เด็กติดเกม” ถูกให้ความหมายเชิงลบมาตลาดระยะเวลายาวนานในประเทศไทย “เกม” จึงถูกมองเป็นเสมือนตัวร้ายในละครหลังข่าว หรือสายลับรัสเซียในหนังฮอลลีวูดอยู่ตลอดเวลา ...


"นักเขียนโปรแกรม" อาชีพที่โลกดิจิทัลต้องร้องขอ!!!

สำหรับสายนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ...


ฐานเงินเดือน "โปรแกรมเมอร์" ประจำปี 2017

อาชีพ "โปรแกรมเมอร์" รายละเอียดงาน เป็นอาชีพเฉพาะด้าน ที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเขียนรหัสซอฟต์แวร์ได้หลากหลาย รับผิดชอบเรื่องการพัฒนา ...


“โปรแกรมเมอร์” นักเขียนโปรแกรม หนึ่งในตำแหน่งสำคัญในยุค Tech Startup

อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์ระบบ ตลอดจนการออกแบบ การทดสอบและประเมินผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถยกระดับไปเป็นนักสร้างเกม ...


หัวใจของงานด้านไอทีคือ Programming

เจอกันอีกแล้วนะคะ กับ " เจาะลึกอาชีพ" กับพี่จ๋า Admissionpremium ครั้งนี้พี่จ๋าหยิบจับคนใกล้ตัวมาสัมภาษณ์นั่นก็คือ " โปรแกรมเมอร์ " ...