สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ...


รับสิทธิ์ ติวฟรี!! คณะวิทย์ฯลาดกระบัง

เทคนิค เพื่อการสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ โ่ดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ สจล และติวเตอร์ Boostup ======= 2 ขั้นตอนง่ายๆ รับคอร์สติวฟรีทันที ...


ใครอยากเป็น STARTUP หรือ FUTURE LEADER รุ่นใหม่ ต้องไม่พลาดงานนี้ MBA Mini Open House 2017 ครั้งที่ 2

หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาต่อ ร่วมงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรและแนะแนวทางศึกษาต่อ MBA Mini Open House 2017 ครั้งที่ ...


มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต (วิทยาเขตหัวหิน) มุ่งยกระดับการศึกษาเปิดหลักสูตรนานาชาติ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต วิทยาเขตหัวหิน เปิดหลักสูตรนานาชาติสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการโรงแรม เน้นจุดแข็ง มหาวิทยาลัยนานาชาติตัวจริง พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...


นักศึกษาเมียนมาร์ Global MBA Offshore รุ่นที่ 4 (วิทยาเขตย่างกุ้ง) ศึกษาดูงานประเทศไทย

นักศึกษาเมียนมาร์ Global MBA Offshore รุ่นที่ 4 (วิทยาเขตย่างกุ้ง) ศึกษาดูงานประเทศไทย เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาชาวเมียนมาร์ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...