หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน

11 คณะ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครรอบ1 Portfolio66 พร้อมทุนการศึกษา 100%

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566 ตามระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio 11 คณะที่เปิดรับสมัคร - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

14 หลักสูตรน่าเรียน มหาวิทยาลัยเกริก

วันนี้พี่รวม 14 หลักสูตรน่าเรียน ของมหาวิทยาลัยเกริก มีหลักสูตรไหนบ้างมาดูกัน 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงกับบริษัท ...

เปิดบ้าน Onsite ในรอบ 3 ปี DPUFLIX’ OPEN HOUSE

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวน Dek66 มา Build Your Story สร้างโอกาสดี ๆ ในงาน " DPUFLIX’ OPEN HOUSE " ปีนี้จัดเต็มความอลังการ DPU กลับมาเปิดบ้านแบบ Onsite อีกครั้ง ในรอบ 3 ปี ยกกิจกรรมและไฮไลท์สุดเจ๋งจาก ...

เปิดบ้าน KBU OPEN HOUSE 2022 ค้นหาตัวตนให้สุด สู่ความสำเร็จ พร้อมทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงาน KBU OPEN HOUSE 2022 #KBUConnect เชื่อมต่อประสบการณ์ ค้นหาตัวตนให้สุด สู่ความสำเร็จ เปิดบ้าน วันที่ 24 – 26 พ.ย. 65 พบกัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า...

11 คณะ สุดปัง เปิดรับสมัครรอบ Portfolio 66 พร้อมทุนการศึกษาและทุนเรียนฟรี สูงสุด 100%

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 พร้อมทุนการศึกษาและทุนเรียนฟรี สูงสุด 100% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหน...

8 คณะมหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท ***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษา ...

#อาชีพโลจิสติกส์ กับ 7 หลักสูตรสุด HOT 7 หลักสูตรสุด HOT มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พี่จะพาน้อง ๆ มารู้จัก 7 หลักสูตรสุด HOT วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีหลักสูตรไหนน่าเรียน เหมาะสำหรับใครมาดูกันเลย 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ...

4 ปี นิติศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง ?

ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมาจากการมีความรอบรู้เรื่องกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค นักกฎหมายธุรกิจจึงเป็นที่ต้องการของตลาด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม 4 ปีเรียนอะไรบ้าง ?

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมรองรับภาคอุตสาหกรรมอาหารในด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมอาหาร ตอบสนองความต้องการของธุรกิจอาหารสมัยใหม่ เรียนเกี่ยวกับ? พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารได้แก่ ...

ทำความรู้จัก 5 กลุ่มหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลาย เหมาะสำหรับทุกคนที่ชอบด้านเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบ ทดลอง หาประสบการณ์ที่สนุกและตื่นเ...

ยืนหนึ่งการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ Tourism ที่ไม่เหมือนใคร ! กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน เราจึงไม่เคยหยุดอยู่กับความสำเร็จเดิม ๆ หลักสูตร “ การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ” ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับโลกใบใหม่ ผลิตบัณฑิตที่พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ...

วิทยาลัยการบินและคมนาคม 4 ปีเรียนอะไร ?

เป็นการก้าวสู่การเปิดกว้างทางการบินอย่างจริงจัง ทำให้มีความต้องการในตลาดแรงงานทั้ง ช่างเครื่อง นักบิน บุคลากรการบินและภาคพื้นในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยการบินต่าง ๆ ที่มีความสำคัญอย่างมาก ...