หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( มบส. ) เปิดรับนักศึกษา TCAS65 รอบ 3 Admission

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( มบส. ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 ( TCAS 65 ) เปิดรับ 5 คณะ ประกอบด้วย - คณะครุศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

8 หลักสูตรยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตรวมถึงการเรียนรู้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (digital ...