หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรัฐ

เริ่มแล้ว! ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 ทั้งประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ● สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2566 ➤ ระบบออนไลน์ http://iregis2.ru.ac.th...

การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปีเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) Business and Supply Chain Analytics ( BA ) การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน ( หลักสูตรนานาชาติ ) เรียนเกี่ยวกับ? วิทยาศาสตรบัณฑิต ...

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 1/2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว ...

​นิเทศ มสธ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2566 อยากเป็นนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพยุคใหม่ ห้ามพลาด!

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2566 นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับนักวิชาการมืออาชีพ ...

มธ.หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับ 8 สาขาวิชา รอบ Inter Program - Admission 1

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) รอบ Inter Program - Admission 1 เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิ...

​เปิดค่ายมธ. SIIT Insight Camp 2023

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ...

คณะวิศวะฯ มธ. เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติน่าเรียน ใครสายวิศวะห้ามพลาด!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ จะพาไปเจาะลึกกับ TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการในแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับการออกแบบโดยคณาจารย์และทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแห่งยุคอนาคต ...

4 สูตรนิเทศดิจิทัล มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2565

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2565 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล กับนักวิชาการ นักวิชาชีพ ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงด้านการสื่อสารดิจิทัล ...

SIIT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 8 สาขา รอบ Inter Portfolio66 รอบที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) รอบ Inter Portfolio 2 เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา - วิศวกรรมเคมี ...

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 สร้างนักนิเทศศาตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับสุดยอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 สร้างนักนิเทศศาตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับนักวิชาการมืออาชีพ ตอบโจทย์อนาคต สู่ความสำเร็จ ที่ใครๆก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา กับสุดยอดหลักสู...

DEK66 ห้ามพลาด !! 8 สาขา เปิดรับรอบ Inter Portfolio 1

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) รอบแรก Inter Portfolio 1 เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา - วิศวกรรมเคมี ...

มาแล้ว !! SIIT มธ.ประกาศ ปฏิทินการรับสมัครและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศปฏิทินการรับสมัครและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำสำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ( หลักสูตรนานาชาติ ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ปีการศึกษา 2566 SIIT Admission Schedule ...