หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรัฐ

SIIT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 8 สาขา รอบ Inter Portfolio66 รอบที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) รอบ Inter Portfolio 2 เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา - วิศวกรรมเคมี ...

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 สร้างนักนิเทศศาตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับสุดยอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 สร้างนักนิเทศศาตร์มืออาชีพยุคใหม่ กับนักวิชาการมืออาชีพ ตอบโจทย์อนาคต สู่ความสำเร็จ ที่ใครๆก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา กับสุดยอดหลักสู...

DEK66 ห้ามพลาด !! 8 สาขา เปิดรับรอบ Inter Portfolio 1

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) รอบแรก Inter Portfolio 1 เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา - วิศวกรรมเคมี ...

มาแล้ว !! SIIT มธ.ประกาศ ปฏิทินการรับสมัครและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศปฏิทินการรับสมัครและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำสำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ( หลักสูตรนานาชาติ ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ปีการศึกษา 2566 SIIT Admission Schedule ...

สจล. เปิดบ้าน Open House Agri KMITL 2022

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับ TCAS และชวนมางาน Open House Agri KMITL 2022 WELCOME TO AGRI-VERSE ปีนี้จัดเต็มทั้งรูปแบบ Online และ Onsite หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตพืช ...

คำถามเด็กยุคนี้ เรียนอะไรดี ไม่ตกงาน

#ยุคนี้เรียนอะไรดี คงเป็นคำถามของน้อง ๆ หลายคนที่อยู่ในใจ ไม่ตกงาน มีงานรองรับ ต้องมีการวางแผนที่จะเลือกเรียนคณะสาขาที่ตลาดมีความต้องการ พี่เลยรวมคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่เคยตั้งคำถามนี้เหมือนกับน้อ...

มน. เปิด 3 หลักสูตร ใหม่น่าเรียน คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ( NU-Logistics ) เป็นหน่วยงานประเภทเชิงสหสาขาวิชาชีพ ( Multidisciplinary ) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ...

Outstanding Student Program เปิดรับสมัคร " โครงการสอบชิงทุน " มีทุนการศึกษาให้มากกว่า 100 ทุน

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร " โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ( Outstanding Student Program: OSP ) " ปีการศึกษา 2566 >>>มีทุนการศึกษาให้มากกว่า ...

Up Level ปลดล็อคทุก Skill กับ MUIC ตัวจริงสายอินเตอร์

ชวนน้อง ๆ มา Up Level! ปลดล็อคทุก Skill เพิ่ม EXP เตรียมความพร้อม สร้างอนาคต! ในสถานที่จริง!! กับ MUIC ตัวจริงสายอินเตอร์!! กลับมาอีกครั้งของงานใหญ่ประจำปีแบบ On Campus จากมหิดลอินเตอร์ MUIC O...

12 หลักสูตรน่าเรียน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มารู้จัก 12 หลักสูตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะมีหลักสูตรไหนน่าสนใจบ้างมาดูกัน - แพทยศาสตรบัณฑิต - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - วิทยาศาสตรบัณฑิต - ศิลปศาสตรบัณฑิต - เทคโนโลยีบัณฑิต ...

มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาสถิติประยุกต์ TCAS65 รอบที่ 4 Direct Admission

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS65 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาสถิติประยุกต์ รอบที่ 4 Direct Admission ( จำนวน 30 ที่นั่ง ) . จำนวนที่รับสมัครแต่ละหลักสูตร - สถิติ เอกสถิติประยุกต์ ...

สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 3 จำนวน 70 ที่นั่ง TCAS65

หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นหลักสูตรเริ่มต้น และเก่าแก่ที่สุดของภาควิชา แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และ ดิจิตัลเข้ามามีบทบาท ทำให้แนวโน้มทางการศึกษาและความต้องการในการทำงานเปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรสถิติ ...