หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรัฐ

หลักสูตรใหม่ Food Science & Technology ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น่าสนใจอย่างไร?

หลักสูตรใหม่ Food Science & Technology น่าสนใจอย่างไร? คณะอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ...

“เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์” หลักสูตรเปิดใหม่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปิดหลักสูตรใหม่ “เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์” วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดหลักสูตรน้องใหม่ “หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต ...

หลักสูตร Food Science & Technology ปรับปรุงใหม่ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร Food Science & Technology ปรับปรุงใหม่ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ใหม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหลักสูตรทั้ง 4 กลุ่ม ...

อนาคตกำหนดได้! ที่ ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่สำหรับ ภาคการศึกษา 2/2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2566 รับสมัครเฉพาะส่วนกลาง 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ ...

โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มีโควตาคณะแพทยศาสตร์แล้ว!!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ต้องการเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 18 โครงการเรียนล่วงหน้า คืออะไร สำหรับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้นักเรียนชั้น ...

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชม RU Open House Online 2023

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชม RU Open House Online 2023 เปิดบ้านเรียนรามคำแหง แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและไขข้อข้องใจการสมัครเรียน วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. พบกับการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะจาก ...

อนาคตกำหนดได้! ที่ ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระบบออนไลน์และที่มหาวิทยาลัย

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว เรียนปริญญาใบที่ 2 ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตได้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ...

เปิดรับ 874 ที่นั่ง !!! TCAS66 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคณะไหนเปิดรับบ้าง??

TCAS66 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับ 874 ที่นั่ง จะมีคณะ/สาขาใดบ้าง เปิดรับสมัครวันที่ 1-5 มิถุนายน 2566 - คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 7 สาขา 206 ที่นั่ง - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขา 46 ที่นั่ง ...

TCAS66 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะไหนเปิดรับบ้าง??

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (Direct Admission) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พค. - 4 มิ.ย. 2566 วันนี้ทาง Admiss...

เริ่มแล้ว! ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 ทั้งประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ● สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2566 ➤ ระบบออนไลน์ http://iregis2.ru.ac.th...

การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปีเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) Business and Supply Chain Analytics ( BA ) การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน ( หลักสูตรนานาชาติ ) เรียนเกี่ยวกับ? วิทยาศาสตรบัณฑิต ...

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 1/2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว ...