หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

เปิดรับตรง DEK64 !! TCAS'3 ไม่ใช้คะแนน GAT PAT พร้อมทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา

วันที่เวลาโพส 05 พฤษภาคม 64 16:29 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2564
#DEK64
#SiamUniversity


เปิดรับสมัครตรงที่มหาวิทยาลัย และ รับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบ 3
กรณีสมัครตรงที่มหาวิทยาลัย
- ไม่เสียค่าสมัคร
- ไม่มีค่าเทียบโอนหน่วยกิต
- มีภาคปกติ  ภาคค่ำ และภาคสมทบ
- มีทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

เปิดรับสมัครตรงที่มหาวิทยาลัย และผ่านระบบ TCAS รอบ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (SCA)
 • International Programเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบ 3  Admission 1 และ Admission 2

 • คณะแพทยศาสตร์ (ร่วมกับ กสพท.)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (ร่วมกับ กสพท.)
 • คณะพยาบาลศาสตร์


สนใจสมัครเรียนhttp://www.admission.siam.edu/apply
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น1
เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น.  โทร 02-8678088,02-8686000

 

 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ