หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

TCAS รอบ 3 หลักสูตรนานาชาติ พร้อมแจกทุนการศึกษา

วันที่เวลาโพส 14 พฤษภาคม 64 16:46 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ( หลักสูตรนานาชาติ )
 

รอบ TCAS 3 Admission 3.1
พิจารณาจากคะแนน GAT-PAT
 
*มีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้สมัครที่เลือก SIIT เป็นอันดับหนึ่ง และมีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงสุด 10% แรก โดยมี GPAX ขั้นต่ำ 2.75


ช่วงเวลาการรับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2564

สมัครออนไลน์ทาง : https://student.mytcas.com/
กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร : https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=347

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ