หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เตรียมความพร้อม!! Inter Program หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับ Admission รอบ 2 แล้ว

วันที่เวลาโพส 18 พฤษภาคม 64 13:20 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบ Inter Program - Admission 2 (รอบสุดท้าย)โดยผู้สมัครสามารถเลือกรูปแบบการสมัครได้
- สอบตรง ( SIIT Entrance Examination )
- ยื่นคะแนนมาตรฐานสากล ( Submission of Standardized Test Scores )
- ยื่นคะแนนผลการสอบแห่งชาติ GAT - PAT ( Submission of GAT - PAT Scores )
- ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ 9 วิชาสามัญ ( Submission of Common 9 Subjects Scores )
- ยื่นคะแนน GED ( Submission of GED ( เฉพาะสาขา EM/ MT ) )
- ยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ( Submission of GPA Math > 2.75 ( เฉพาะสาขา EM/ MT ) )
- สอบตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษา ( Vocational School ) ช่วงเวลาการรับสมัคร 10 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564
เกณฑ์สำหรับการยื่นคะแนน  https://bit.ly/2T2vWJv

สมัครออนไลน์ทาง https://admissions.siit.tu.ac.th/undergraduate/public/
กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=349

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ