หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. รับสมัคร TCAS4 9 หลักสูตร จำนวนเกือบ 100 ที่นั่ง

วันที่เวลาโพส 07 มิถุนายน 64 15:14 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

คณะวิทยาศาสตร์ สจล.   รับสมัคร TCAS4  9 หลักสูตร  จำนวนเกือบ 100 ที่นั่ง
“ ปั้นคน ผลิตนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมของประเทศ  มากว่า 40 ปี ”

  
9 หลักสูตร นักวิทย์ ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย
- ฟิสิกส์อุตสาหกรรม  ( เรียนเพิ่ม 37 หน่วยกิต  ได้ วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ อีก 1 ปริญญา ใน 4 ปี )
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- เคมีอุตสาหกรรม 
- เคมีสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- สถิติประยุกต์ 
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
- เคมีวิศวกรรมอุตสาหกรรม ( นานาชาติ )  ( เป็นได้ทั้ง นักเคมี และ วิศวกรเคมีเรียนได้ทั้งที่ไทยและสก็อตแลนด์ )2 หลักสูตรใหม่  ( 2 ทางเลือกใหม่ในการสร้างคนให้กับอุตสาหกรรมของไทย )
เคมีวิศวกรรมอุตสาหกรรมนานาชาติ
  • เป็นได้ทั้ง นักเคมี และ วิศวกรเคมี
  • เรียนได้ทั้งที่ไทยและสก็อตแลนด์ ( 2 ปริญญา )
  • ตอบโจทย์อุตสาหกรรม S-Curve 

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม  ( เรียนเพิ่ม 37 หน่วยกิต  ได้ 2 ปริญญาใน 4 ปี )
  • วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
  • ตอบโจทย์ Thailand 4.0 สร้าง Smart People for Smart Industries.
 
 4 หลักสูตร ที่จบไปทำงานด้าน IT ได้
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
คะแนนที่ใช้  
  • GPAX เท่านั้น  เคมีวิศวกรรมอุตสาหกรรม ( นานาชาติ )
  • GPAX GAT PAT 1: วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • GPAX GAT PAT 1 PAT 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีสิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์อุตสาหกรรรม เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
!!! ศิลป์คำนวณสมัครได้นะ !!!!  =>  วิทยาการคอม  สิถิติประยุกต์  คณิตศาสตร์ประยุกต์


รับสมัคร
วันที่ 3-8  มิ.ย. 64  นี้ ผ่านทาง >> https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

TCAS4
Facebook Post : https://web.facebook.com/SciKmitl/posts/1020918115314779 
ประกาศแนบท้ายคณะวิทยาศาสตร์ >> http://www.science.kmitl.ac.th/apiUpload/newsPicture/fmrenlZXofst1622648745990/kWSdbrhqEC2V1622648748794.pdf?fbclid=IwAR0O6KG8Xnc5RrQHIi7z-v-T6QsgWbqdIXJqRxtg3EE-PtF65KejVZsO8Ug
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/SciKmitl

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ