หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

พบกับหลักสูตรใหม่ 2021 กับ สาขา Digital Technology and Innovation

วันที่เวลาโพส 08 มิถุนายน 64 17:53 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ปี 2021 พบกับหลักสูตรน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สาขา Digital Technology and Innovation 

หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยสยามกับสาขา Digital Technology and Innovation ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเนื้อหาในการเรียน มีการสอนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดนวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริง ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งบนเว็บและมือถือ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงออกแบบ UX/UI  โดยจัดการเรียนการสอนในจะจัดในรูปแบบ Project based Learning ในภายมหาวิทยาลัย ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี อีกทั้งเนื้อหาในการเรียนเชื่อมโยงกับการเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกสายไอที มหาวิทยาลัยสยาม
 

เหตุผลว่าทำไมต้องเรียนกับเรา
1. จัดในรูปแบบ Project based Learning เน้นปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ
2. เรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงเกี่ยวกับด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การออกแบบ Ux Ui ซึ่งเป็นอาชีพที่ขาดแคลนและรายได้สูง
3. เนื้อหาในการเรียนเชื่อมโยงกับการเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกสายไอที มหาวิทยาลัยสยาม
4. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยโดยพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล
5. เรียนกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์จริง
6. อยู่ในสังคมการเรียนการสอนที่อบอุ่นเป็นกันเอง
7. เดินทางสะดวก ด้วยระบบขนส่งมวลชน BTS และ MRT
 
อาชีพ
1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือ
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล Big Data (Data analysis)
3. นักออกแบบ UX/UI (User Experience/User Interface)
4. นักสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
จบ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่าข้อมูลการติดต่อ
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
โทร.02-457-0068 ต่อ 5337  
Line : @dtisiamu
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/DTIsiamU/
Website : http://dit.siam.edu

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ