หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉลองวาระครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์

วันที่เวลาโพส 10 มิถุนายน 64 17:37 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

รายการพิเศษเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามชมรายการพิเศษเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง
>>  https://www.facebook.com/Humanities.KasetsartU/ ( เพจคณะมนุษยศาสตร์ )
>> https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/ ( เพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )


ภายในงาน ท่านจะได้พบกับ : รายการพิเศษชุด “ ดอกแก้วสกาว เกียรติตระการ ” บอกเล่าเรื่องราวของคณะมนุษยศาสตร์ในความทรงจำ ปัจจุบัน และก้าวต่อไปที่ไม่หยุดนิ่ง
 
ปาฐกถาพิเศษสำหรับครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมปลายที่ตัดสินใจเข้าเรียนในสายมนุษยศาสตร์
หัวข้อ “ ทิศทางการเลือกเรียนในสายมนุษยศาสตร์ : รู้ลึกกับรู้กว้าง อย่างไหนดี ”
โดย  : คุณภูวนัย วรรณสอน ( อาจารย์เก่ง )   ผู้ก่อตั้ง AdmissionPremuim.com และนวัตกรด้านเทคโนโลยีการศึกษาคนสำคัญของ
 
ปาฐกถาพิเศษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษา
หัวข้อ “ คนพันธุ์ T :  ทักษะแห่งอนาคตของโลกอาชีพในสายมนุษยศาสตร์ยุค VUCA ”
โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รายการพิเศษชุด “ เรื่องใหม่ในวาระครบรอบ 40 คณะมนุษยศาสตร์ ” คณะมนุษยศาสตร์ในวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากวันวานบ้าง 
 
เสวนาเพื่ออัพเดทองค์ความรู้และเจาะลึกแต่ละสาขาวิชาสำหรับครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมปลาย
หัวข้อ “ The Cutting Edge of Humanities ”
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
ตอนที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางภาษาและการสื่อสารภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาต่างประเทศ


ตอนที่ 2 กลุ่มเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานสร้างสรรค์และสุนทรียศาสตร์ภาควิชาดนตรี ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


ตอนที่ 3 กลุ่มหลักสูตรเน้นความรู้รอบด้านและทักษะเชิงวิชาชีพภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี


หมายเหตุ
ครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ เมื่อชมรายการและประเมินผลครบถ้วน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บางเขน ) จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง เมื่อชมรายการและประเมินผลครบถ้วน 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ