หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เปิดรับสมัครแล้ว !! สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ Admission รอบ 4

วันที่เวลาโพส 18 มิถุนายน 64 17:28 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

เปิดรับสมัครแล้ว !!!!!!
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
TCAS 64 Admission รอบ 4
โครงการภาคพิเศษ

รวม 3 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ( วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน ) รับจำนวน 30 คน
สถิติ ( วิชาเอกสถิติประยุกต์ ) รับจำนวน 45 คน
คณิตศาสตร์การจัดการ รับจำนวน 15 คน
จำนวน 90 ที่นั่ง

 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน - 13 มิถุนายน 2564
สมัคร >> https://1th.me/H6Gbm
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://1th.me/tH4S5

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6
2.  มีคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่าา 2.50
3.  มีคะแนน O-NET ( วิชาภาษาอังกฤษ )
4.  มีคะแนน GAT คะแนน PAT1 และคะแนน PAT2 มีอายุไม่เกิน 2 ปี ( นับจากวันสอบ )


ช่องทางการติดต่อ
โทร 
02 564 4440
Website : http://math.sci.tu.ac.th/
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/Samathtu/?ref=page_internal

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ