หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ พร้อมพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการ “ เพชรไทบ้าน ”

วันที่เวลาโพส 21 มิถุนายน 64 15:09 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดรับสมัครรอบรับตรง 2564 
กับโครงการ “ เพชรไทบ้าน ” คนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น ( Young Local Development ) 

รับสมัครตั้งแต่
- ระดับปวส. 
- ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา 
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก สิทธิประโยชน์นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ ดังนี้ 
1.  นักศึกษาสามารถทำงานและมีรายได้ระหว่างเรียน 
2.  นักศึกษามีกองทุน และสถานประกอบการ รับประกันการมีงานทำ
3.  นักศึกษาสามารถเรียนรู้จริงกับชุมชนโดยมีเป้าหมายเป็นเจ้านายตนเอง
4.  ฟรีค่าสมัครตามเงื่อนไขรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
5.  นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อนำมาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภายหลัง โดยไม่มีค่าปรับการชำระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช้า
6.  มีอาจารย์ดูแลให้คำปรึกษาตลอดการเข้าร่วมโครงการ สิทธิประโยชน์ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับดังนี้
1.ผู้นำชุมชนมีสิทธิพิเศษในการประกาศเกียรติคุณการส่งเสริมโครงการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2.ชุมชนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ชุมชนได้รับการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์*****เปิดรับสมัคร*****
สมัครได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป – 25 มิถุนายน 2564  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว โทร. 08 3939 9941, 08 8557 0339  
หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 08 6458 4365 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ksu.ac.th/?ref=page_internal

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ