หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

สาขาการตลาดดิจิทัล จบภายใน 3 ปีครึ่ง ลุ้นรับทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

วันที่เวลาโพส 07 กรกฎาคม 64 13:18 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

น้อง  ๆ หลาย ๆ คน คงยังไม่รู้จักการตลาดดิจิทัล วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มาทำความรู้จักกัน


สาขาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรสำหรับคนพันธุ์ใหม่ ที่อยากเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติการจริง กับกูรูด้านธุรกิจ สามารถเป็นผู้ประกอบการจริงได้ก่อนสำเร็จการศึกษา 
เรียนจบภายในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมโอกาสฝึกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ปีอาชีพที่น้อง ๆ สามารถประกอบอาชีพได้หลังเรียนจบ
   - นักการตลาดข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล
   - นักสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล
   - นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการตลาดดิจิทัล
   - นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางการตลาดดิจิทัลคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
- สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
- หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ*** พิเศษสุด สมัครเรียนตอนนี้ ***
- รับทุนการศึกษากว่าสองแสนบาท
- หลักสูตร4ปี
- จ่ายเพียงสี่หมื่นบาทตลอดหลักสูตร!
-ได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล


ช่องทางการติดต่อ 
โทร : 02 868 6000
เว็บไซต์ : http://https://1th.me/dlezQ
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด