หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

สะสม PortFolio ออนไลน์ง่าย ๆ กับ 4 เรื่องเด็กสายมนุษย์พันธุ์ใหม่

วันที่เวลาโพส 23 กรกฎาคม 64 16:36 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ขอเชิญครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ ร่วมอัพเดทความรู้ในชุดความรู้ “ แนวโน้มและทิศทางการศึกษาในสายมนุษยศาสตร์ ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 มิถุนายน 2564

หลังจากเรียนรู้แล้ว เข้าทำแบบวัดความรู้และรับประกาศนียบัตรได้ที่นี่ 
https://forms.gle/7z4XiPzewfB44VdBA
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ทุกท่านสามารถเข้าสู่ชุดความรู้ได้ที่นี่ ( เรียนรู้แบบเข้มข้น 5 เรื่อง 4 ชั่วโมงจบ ) 
1. เรื่อง “ ทิศทางการเลือกเรียนในสายมนุษยศาสตร์ : รู้ลึกกับรู้กว้าง อย่างไหนดี ”
2. เรื่อง “ คนพันธุ์ T : ทักษะแห่งอนาคตของโลกอาชีพในสายมนุษยศาสตร์ยุค VUCA "
3. เสวนาเจาะลึกสาขาวิชา เรื่อง “ ภาษาและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ” 
4. เสวนาเจาะลึกสาขาวิชา เรื่อง “ สุนทรียศาสตร์และทักษะวิชาชีพในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ”
5. เสวนาเจาะลึกสาขาวิชา เรื่อง “ ภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ ” ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 
02 579 5566
Facebook page : https://www.facebook.com/Humanities.KasetsartU/

เว็บไซต์ : https://www.human.ku.ac.th/newweb2021/

#HumanitiesKU

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด