หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

เปิดแล้ว 2 หลักสูตรใหม่ นิเทศฯ แสตมฟอร์ด เรียนจบใน 3 ปีครึ่ง

วันที่เวลาโพส 03 สิงหาคม 64 14:44 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มารู้จักกับ สองหลักสูตรใหม่ นิเทศฯแสตมฟอร์ด มีหลักสูตรอะไรบ้าง ตามพี่มาเลยจ้า


หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เปิด 2 สาขาวิชาน้องใหม่
เพื่อตอบโจทย์กับเทรนด์ของสังคมที่ก้าวไปพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง และ การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา
ซึ่งน้อง ๆ จะได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แถมหลักสูตรใหม่นี้เรียนจบโดยใช้เวลาเพียง 3 ปีครึ่งเท่านั้น


สาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง 
( Creative Media Production and Entertainment )
“ เราจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้อย่างไร ? ” สาขานี้น้อง ๆ จะได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เรียนรู้พร้อมฝึกฝนการคิดเนื้อหาผ่านสื่อและในยุคที่สื่อบันเทิงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูง นอกจากจะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์แล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ในการสร้างเนื้อหาความบันเทิงเรียกได้ว่าน้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์การเรียนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครบถ้วนทั้งความคิดสร้างสรรค์และความบันเทิง และได้ฝึกฝนทักษะการผลิตสื่อจนเกิดความเชี่ยวชาญ
สาขานี้เรียนอะไรบ้าง ?
เนื่องจากเทรนด์ของสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการส่งผลกระทบต่อความชอบและพฤติกรรมของคนในสังคม การรับชมสื่อของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกัน การเรียนสาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิงจะทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาสร้างเป็นเนื้อหาในฐานะ Content Creator ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะ เช่น การตัดต่อ การถ่ายทำ โดยทางคณะมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมห้องสตูดิโอและห้องตัดต่อของจริงให้น้อง ๆ ได้ลองใช้ มีวิชาที่น่าสนใจเช่น 
- Drawing Storyboard and Script Writing
- Creative Production 
- Content Creation and Production for Event and Entertainment
- Media and Entertainment Management
- Media Entrepreneurship

สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา
( Advertising and Digital Marketing Communication )
ในยุคที่สื่อมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสื่อดิจิทัล การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ คือ การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจถึงความต้องการของผู้คนในสังคม ด้วยสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณานี้ น้อง ๆ จะได้รับการเพิ่มทักษะการสื่อสารการตลาด ทั้งการพูด การเขียน และพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคิดเนื้อหาการโฆษณา พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงตลาดดิจิทัล พร้อมก้าวทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 
สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?
การเลือกเรียนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ได้เรียนรู้ถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ( Marketing Communication Strategy ) ได้ทำความรู้จัก Digital Insight ซึ่งนัน้อง ๆ สามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง ได้เรียนรู้ทักษะการโน้มน้าวใจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันน้อง ๆ ที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิตผลงาน ได้ใช้ห้องสตูดิโอ และห้องตัดต่อจริง สาขานี้มีวิชาที่น่าสนใจ เช่น 
- Advertising Graphics and Production
- Global Marketing and Communication
- Digital Photography for Advertising and Journalism
- Advertising Campaign
- Creative Advertising Strategy and Digital Marketing
เรียนที่นิเทศฯ แสตมฟอร์ด มุ่งสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน
ไม่ว่าใครก็ตาม ทุกคนล้วนมีความฝันที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก การเรียนที่นิเทศฯ แสตมฟอร์ด ทั้ง 2 สาขา น้อง ๆ สามารถไปสู่ความฝันที่ตนเองต้องการได้ทั้ง 2 สาขามุ่งเน้นให้น้อง ๆ เริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์และก้าวตามโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินอาชีพ Content Creator อาชีพ YouTuber ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง แต่ต้องตอบโจทย์ตลาดหรือผู้รับชม หรือบางคนมีความฝันอยากเป็นนักวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผู้สร้างสรรค์งานเขียนคำโฆษณาและตัดต่อ หรืออื่น ๆ อีกมากมายในวงการสื่อและโฆษณา ทั้ง 2 สาขาของนิเทศฯ แสตมฟอร์ดสามารถส่งเสริมให้น้อง ๆ ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนจนไปถึงฝั่งฝันได้
ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2769-4056 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด