หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

บูรณาการสุขภาพและความงาม 4 ปี เขาเรียนอะไรกัน ?

วันที่เวลาโพส 06 กันยายน 64 15:23 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ยุคสมัยนี้ใคร ๆ ก็หันมาดูและสุขภาพความสวยความงามกันทั้งนั้น วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกันว่า สาขาบบูรณาการสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4 ปีเรียนอะไรบ้าง มาดูกัน


เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
ให้ความรู้ด้าน Wellness การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยวิทยาการศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร น้อง ๆ จะได้ปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการณ์จริง  เรียนการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ลงมือสร้างผลิตภัณฑ์ เพิ่มความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย ความรู้ด้านความงาม เครื่องสำอาง และเรียนทักษะการทำธุรกิจในศาสตร์สปา , aromatherapy , วารีบำบัด
 


จบมาทำงานอะไร ?
- ทำงานในคลินิกความงามและชะลอวัย (Medical Aesthetic & Anti-aging Clinic)
- ทำงานใน Wellness Center เช่น Wellness therapist, Advisor, Supervisor, Manager, Regional manager
- ทำงานในโรงพยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย สปาชั้นนำในและต่างประเทศ
- เป็นเจ้าของกิจการ Beauty and cosmetic product, กิจการ Health & Wellness หรือกิจการ Aesthetic &  Anti-aging Clinic
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 - 25,000 บาท 


ปี 1 
ปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

ปูพื้นฐานความพร้อมสำหรับน้อง ๆ ทุกสายการเรียน  ทางกายวิภาคศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาพและความงามในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ เรียนรู้เครื่องสำอางเบื้องต้น รวมถึงการปรับบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น 


ปี 2  
เน้นทักษะทางวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและความงาม

เรียนรู้หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานด้านการออกกำลังกาย การนวดไทย งานโภชนาการ เทคโนโลยีเครื่องสำอาง การทำน้ำหอม ศิลปะการแต่งหน้า  เทคนิคการบริการและการทำธุรกิจสปา รวมถึงเรียนรู้กฎหมายจรรณยาบรรณและงานวิจัยพื้นฐาน


ปี 3 
ลงลึกศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้การดูแลสุขภาพ ผ่านกระบวนการการศึกษาในรูปแบบโครงการหรือผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและความงามที่เหมาะสมกับบุคคลในสภาวะต่างๆ  นำเสนอแนวทางการจัดตั้งธุรกิจ หรือการบริหารงานโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการความเป็นผู้ประกอบการปี 4 
ชำนาญธุรกิจสปา พร้อมฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

พัฒนาทักษะด้านสุขภาพและความงามด้วยการฝึกงานกับสถานประกอบการในตลาดแรงงานโดยตรง สามารถปรับตัวและนำองค์ความรู้จากประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมรับ 
- ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม จากกระทรวงสาธารณสุข
- ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักส่งเสริมสุขภาพ 
- สิทธิ์ยื่นสอบใบรับรองผู้ดำเนินการสปา ( spa manager )

 

ตัวอย่างม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เบอร์โทร :  02-954-7300 ต่อ 710
เว็บไซต์ : https://cim.dpu.ac.th/cim-health-beauty/
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด