หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

"เกม" เปลี่ยนผู้เล่น เป็นผู้สร้าง 4 ปีเรียนอะไร ?

วันที่เวลาโพส 18 สิงหาคม 64 12:22 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

หากเป็นสมัยก่อนการเล่นเกมคนอื่นจะมองไม่มีประโยชน์อะไร แต่ปัจจุบันการเล่นเกม สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มารู้จักกับหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าเรียนอะไรบ้าง มาดูกัน
 

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
"หลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม" 
สาขาที่น้องๆ จะได้เรียนออกแบบและสร้างเกม และการสร้างแอนิเมชันทั้งแบบ 2 มิติ และ  3 มิติ ได้รับความรู้เชิงลึกทางด้านออกแบบกราฟิก การสร้าง Animation การจัดการแข่งขันกีฬา Esports  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกม (Game Programming), การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) เพื่อการสร้าง Digital Contentหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มี 2 วิชาเอก
1.เอกการออกแบบและการพัฒนาเกม (IG)
เรียนรู้การพัฒนาเกมอย่างสร้างสรรค์ ออกแบบ Charactor ตัวละคร และเทคโนโลยี AR/VR ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดการธุรกิจ eSport
2. เอกการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DD)
เรียนรู้การออกแบบดิจิทัลมีเดีย สร้าง UX/UI เจาะลึกเทคโนโลยี AR/VR  แอนิเมชันแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สำหรับงาน Visual Effects ภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆจุดเด่นของ หลักสูตรการออกแบบและการพัฒนาเกม
1. ผสมผสานทั้งศิลปะและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม
2. คณาจารย์มีประสบการณ์ทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพในอุตสาหกรรมทางด้านเกม แอนิเมชัน และเทคโนโลยี
3. มีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ เช่น GARENA AMD AIS ในการพัฒนานักศึกษาให้พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. เน้นการสร้างชิ้นงานแทนการสอบ และส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ
5. มีห้อง eSports ให้นักศึกษาซ้อมการแข่งขันเกม และมี Studio สำหรับการฝึกเป็น Caster พร้อมทั้ง Green Screen Room ในการฝึกสร้าง Visual Effects ตามจินตนาการของนักศึกษา 
6. พัฒนา Digital Product (AR/VR) ให้กับองค์กรภายนอก 
7. จัดอบรม Upskill/Reskill กับบุคคลภายนอก


จบมาทำงานอะไร ?
- ออกแบบเกม และตัวละคร Game Designer, Character Design
- นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือ เทคโนโลยี AR/VR ( Augmented Reality/Virtual Reality )
- นักแคสเกม หรือ Caster และ นักกีฬา Esports
- นักออกแบบกราฟิก Graphic Design ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ( 3D Model )
- นักการตลาดสมัยใหม่ Digital Marketing
- นักออกแบบวิชวลเอฟเฟ็คภาพยนตร์ Movies Visual Effects
เงินเดือน 20,000 - 56,000 บาท
 

ปี 1  
ปูพื้นฐานการออกแบบ + วิชา GenEd 

รู้รอบด้านงานศิลปะ การออกแบบและการวาดเส้น เรียนรู้ประวัติ แนวโน้มและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกม

เรียนรู้พื้นฐานงานศิลปะและการออกแบบ พร้อมเจาะลึกตำนานเทพปกรณัมกับการออกแบบ เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และเรียนรู้ประวัติ แนวโน้มของอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบัน เรียนผสมผสานแบบข้ามศาสตร์ ในวิชา GenEd สร้างให้น้อง ๆ ทุกคนมีความรู้ด้านธุรกิจและสามารถนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอดทำธุรกิจจริงได้ในอนาคต  
 
 


ปี 2
ออกแบบเกม และสื่อดิจิทัล

เน้นการออกแบบดิจิทัลมีเดีย เจาะลึกเทคโนโลยี AR/VR  สร้างสรรค์ตัวละครดิจิทัล 2 มิติ 

เรียนรู้การออกแบบดิจิทัลมีเดีย สร้างสรรค์แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติให้มีเอกลักษณ์ เรียนรู้หลักคำนวนเพื่อการพัฒนาเกม และเน้นการออกแบบสื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม ออกแบบตัวละครดิจิทัล 2 มิติด้วยไอเดียเจ๋ง ๆ และอัพเวลกับเทคโนโลยี AR/VR 


ปี 3
เขียน Coding การการออกแบบงานกราฟิก และตัวละครเกม

เน้นการเขียน Coding ชุดคำสั่ง และปั้นไอเดียกับงานออกแบบกราฟิกและตัวละครสำหรับเกมและแอนิเมชัน 3 มิติ  

เรียนรู้การเขียน Coding เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง เข้าใจการวางแผนกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล นำความรู้มาปรับใช้ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบกราฟิกและตัวละครสำหรับเกมและแอนิเมชัน 3 มิติ พร้อมเรียนรู้นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี 

 

ปี 4
เน้นการสร้างนำไปต่อยอดจริง

น้อง ๆ ได้สร้างชิ้นงานจริงและสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ

สร้างชิ้นงานเป็นของตัวเองได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ยังสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างธุรกิจได้จริง พร้อมฝึกสหกิจศึกษา สร้างประสบการณ์จริงกับองค์กรชั้นนำด้านอุตสหกรรมเกม
 


 
ตัวอย่างม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เบอร์โทร 02-954-7300 ต่อ 243, 714, 252
เว็บไซต์ : https://ant.dpu.ac.th/
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ANTDPU/photos

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด