หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชน

ปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ ค่าเล่าเรียนที่คุณเอื้อมถึงได้ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมทุนการศึกษาทุกคณะ

วันที่เวลาโพส 30 สิงหาคม 64 12:42 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มารู้จักกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สังคมการเรียนรู้นานาชาติที่หลากหลายมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก น้อง ๆ จะได้พบเพื่อนใหม่ และคณาจารย์ ผู้สอนจากนานาประเทศ ทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา ออสเตรเลีย และอีกมากมาย


ปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ ด้วยค่าเล่าเรียนที่คุณเอื้อมถึง น้อง ๆ จะได้สัมผัสคุณภาพการศึกษาในระดับสากล แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก International  Accreditation Council for Business Education
( IACBE ) ด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจ การเรียนการสอนเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น การฝึกงาน, การเยี่ยมชมสถานประกอบการ, Capstone Project ร่วมกับบริษัทต่าง ๆ และ วิทยากรพิเศษจากในหลากหลายธุรกิจมาให้ความรู้และประสบการณ์กับน้อง ๆ ในห้องเรียน  


มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลกในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในต่างประเทศ ผ่านโครงการหลักสูตรสองปริญญา และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  น้อง ๆ ที่ฝันอยาก
เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรี แบบ Dual Degree หรือ Progression Degree จากหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้


- สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ ร่วมกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ
และ Blue Mountains International Hotel Management School ประเทศออสเตรเลีย
- สาขาการตลาด ร่วมกับ Lubin School of Business at Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ EU Business School ประเทศสเปน และประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ร่วมกับ Vaughn College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับ Kendall College at National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ SolBridge International School of Business ประเทศเกาหลีใต้
- สาขาการจัดการอีเว้นท์ ร่วมกับ Kendall College at National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สาขาการเงินและการธนาคาร และ สาขาการบัญชี ร่วมกับ University of Northampton และ University of the West of England ประเทศอังกฤษ
- สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ University of Northampton ประเทศอังกฤษ 
- สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา ร่วมกับ Richmond University ประเทศอังกฤษ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ
- สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับ University of Hertfordshire ประเทศอังกฤษ

 

หลักสูตรปริญญาตรี เปิดสอนทั้งแผนการเรียนแบบนานาชาติ ( International ) เเละสองภาษา ( Bilingual ) 
สามารถเลือกเรียนได้ที่วิทยาเขตพระรามเก้า หรือ วิทยาเขตหัวหิน
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
- สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ( Airline Business Management )
- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business Management )
- สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ ( International Hotel Management )
- สาขาการตลาด ( Marketing )
- สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ( Entrepreneurship )
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
• กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร ( Finance and Banking )
• กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ( Logistics and Supply Chain Management )
• กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ ( Event Management )
• กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ( International Relations )

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- สาขาการบัญชี ( Accountancy )

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology )

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
- สาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง ( Creative Media Production and Entertainment )
- สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา ( Advertising and Digital Marketing Communication )

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
- การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ( Creative Media Design )
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  ( English – Applied Global Communication )สำหรับน้องๆ ที่กังวลเรื่องภาษาอังกฤษ หรือยังขาดความมั่นใจในการใช้ภาษา สามารถเริ่มต้นด้วยคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
( Stamford English Program ) เพื่อพัฒนาทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้เหมาะสมกับพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคน เป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสำคัญก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรี
 
ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

สมัครได้แล้ววันนี้ เปิดเทอมใหม่ มีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน
เกณฑ์การรับสมัคร >> https://www.stamford.edu/th/admissions/bachelors-degree/


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02-7694056
สมัครเรียน คลิ๊กลิงค์ >> https://bit.ly/3BkCV0T


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด