หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มอบทุนการศึกษาสูงสุด 12,000 บาท

วันที่เวลาโพส 25 สิงหาคม 64 14:57 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

โค้งสุดท้ายภาคการศึกษา 1/ 2564 
มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนการศึกษารวม 12,000 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ 
ทุนสนับสนุนการศึกษา Qs Siam 7,000 บาท  และทุนสมทบจากภาครัฐ 5,000 บาท คณะและสาขาที่เปิดรับ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1 
เปิดทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น. 
เปิดรับสมัครทุกวัน สอบถามโทร. 028686000 ต่อ 5306  
**สมัครเลย**  คลิก>> http://https://www.admission.siam.edu/apply/
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด