หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

มาแล้ว ! โอกาสเดียว สำหรับหลักสูตรนานาชาติ พร้อมทุนการศึกษามากกว่า 100 ทุน

วันที่เวลาโพส 09 กันยายน 64 16:52 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

โอกาสเดียวสำหรับน้อง ๆ ที่จะได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ พร้อมทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอด 4 ปี

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ( SIIT ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร " โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ( Outstanding Student Program: OSP ) ปีการศึกษา 2565>>> มีทุนการศึกษาให้มากกว่า 100 ทุน <<< 

- ทุนเต็มจำนวน ( Full Scholarships )
- ทุนครึ่งจำนวน ( Half Scholarships )
- ทุนบางส่วน ( Quarter Scholarships )
- ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( Scholarships for Talented Students in Science and Technology )  ( ST )²* สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า / นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.ปลายแล้ว หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป ( วุฒิ GED สมัครได้, เด็กซิ่วสมัครได้ )

สมัครฟรี !! ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 20 ตุลาคม 2564
สมัครออนไลน์ทาง >> https://admissions.siit.tu.ac.thวันสอบ
ศูนย์สอบต่างจังหวัด: วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สอบกรุงเทพฯ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=372

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร 065 543 0379
Fan Page : https://www.facebook.com/siittu/?ref=page_internal

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด