หน้าแรก ข่าวมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐ

เปิดบ้าน KMITL OPEN HOUSE 2021

วันที่เวลาโพส 27 ตุลาคม 64 09:49 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

เปิดบ้าน #พระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL OPEN HOUSE 2021 ( ออนไลน์)
ในงานน้อง ๆ จะได้พบกับทุกหลักสูตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และมินิคอนเสิร์ตจาก Three Man Downจะได้พบกับหลากหลายคณะ
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
- วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
- คณะวิทยาศาสตร์
- Kosen Kmitl 
- 42 Bangkok
- CMKL
- KMIDS

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ >> https://openhouse.kmitl.ac.th
และลุ้นรับของรางวัลมากมาย

‼️ ใครอยากเข้ามาเป็น #ทีมลาดกระบัง ห้ามพลาดเด็ดขาด พบกัน 28-29 ต.ค. 2564 นี้ ‼️

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ